UBND tỉnh Nghệ An chính thức bổ sung biên chế giáo viên cho các huyện, thành, thị

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung vừa ký Quyết định bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Theo đó, tại Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 25/10 của Chủ tịch UBND tỉnh đã bổ sung 2.820 biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023 kèm theo phân bổ chi tiết cho 21 huyện, thành thị, cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

UBND tỉnh Nghệ An chính thức bổ sung biên chế giáo viên cho các huyện, thành, thị ảnh 1

Nhiều giáo viên ở Trường mầm non Cửa Nam, TP.Vinh đã đi làm nhiều năm nhưng vẫn đang là giáo viên mầm non thuộc diện 06, 09. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà

Đặc biệt, trong tổng số 2.820 biên chế giáo viên được bổ sung đã phân bổ 1.330 biên chế để tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng theo Nghị định số 06/2018/NĐ - CP ngày 5/1/2018 của Chính phủ và hợp đồng theo Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT- BTC - BNV ngày 11/3/2013 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo – Tài chính – Nội vụ (giáo viên hợp đồng theo 06, 09).

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An giao Chủ tịch UBND các huyện, thành, phố, thị xã xây dựng kế hoạch và triển khai tuyển dụng hết số giáo viên mầm non hợp đồng theo Nghị định số 06, 09 đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định vào viên chức.

Trước đó, ngày 18/7/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 72-QĐ/TW, sau đó, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3887 về bổ sung biên chế giáo viên công lập năm học 2022 - 2023 đối với tỉnh Nghệ An là 2.820 người.

Tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức ngày 12/10 vừa qua, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 44/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023 và điều chỉnh tổng biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2022, năm 2023.

Theo đó, HĐND tỉnh quyết nghị phê duyệt bổ sung 2.820 biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023 cho Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố, thị xã. Cụ thể, giáo viên Mầm non là 2.164 biên chế, giáo viên Tiểu học là 498 biên chế, giáo viên Trung học cơ sở là 142 biên chế, giáo viên Trung học phổ thông là 16 biên chế. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết số 44.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII vừa qua, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, đối với việc triển khai bổ sung 2.820 biên chế trên UBND tỉnh cần chỉ đạo triển khai thực hiện bài bản, kịp thời, công bằng, khách quan; tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực trong quá trình tuyển dụng.

Dưới đây là chi tiết biên chế giáo viên được bổ sung theo Quyết định 72-QĐ/TW cho Sở Giáo dục và Đào tạo; 21 UBND huyện, thành, thị tại Nghệ An

- TP. Vinh được giao bổ sung 219 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 160 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 122 biên chế; bổ sung mới là 38 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 45 biên chế, bậc Trung học cơ sở được bổ sung 14 biên chế.

- Thị xã Cửa Lò được giao bổ sung 39 biên chế, trong đó bậc Mầm non được bổ sung 29 biên chế để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09; bậc Tiểu học được bổ sung 8 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 2 biên chế.

- Huyện Hưng Nguyên được giao bổ sung 85 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 65 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 50 biên chế; bổ sung mới là 15 biên chế), bậc Tiểu học được bổ sung 16 biên chế, bậc Trung học cơ sở được bổ sung 4 biên chế.

- Huyện Nam Đàn được giao bổ sung 130 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 101 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 75 biên chế; bổ sung mới là 26 biên chế; bậc Tiểu học được bổ sung 22 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 7 biên chế.

- Huyện Nghi Lộc được giao bổ sung 171 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 133 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 19 biên chế; bổ sung mới là 114 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 29 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 9 biên chế.

- Huyện Diễn Châu được giao bổ sung 251 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 193 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 34 biên chế; bổ sung mới là 159 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 45 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 13 biên chế.

- Huyện Quỳnh Lưu được giao bổ sung 245 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 187 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 172 biên chế; bổ sung mới là 15 biên chế; bậc Tiểu học được bổ sung 45 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 13 biên chế.

- Thị xã Hoàng Mai được giao bổ sung 104 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 79 biên chế để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09; bậc Tiểu học được bổ sung 20 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 5 biên chế.

- Huyện Yên Thành được giao bổ sung 292 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 238 biên chế để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09; bậc Tiểu học được bổ sung 42 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 12 biên chế.

- Huyện Đô Lương được giao bổ sung 169 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 134 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 121 biên chế; bổ sung mới là 13 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 27 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 8 biên chế.

- Huyện Tân Kỳ được giao bổ sung 125 biên chế, trong đó bậc Mầm non được bổ sung 98 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 63 biên chế; bổ sung mới là 35 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 21 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 6 biên chế.

- Huyện Thanh Chương được giao bổ sung 172 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 130 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 85 biên chế; bổ sung mới là 45 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 32 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 10 biên chế.

- Huyện Anh Sơn được giao bổ sung 100 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 78 biên chế để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09; bậc Tiểu học được bổ sung 17 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 5 biên chế.

- Thị xã Thái Hòa được giao bổ sung 78 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 65 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 52 biên chế; bổ sung mới là 13 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 10 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 3 biên chế.

- Huyện Nghĩa Đàn được giao bổ sung 118 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 93 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 86 biên chế; bổ sung mới là 7 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 19 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 6 biên chế.

- Huyện Quỳ Hợp được giao bổ sung 105 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 79 biên chế là biên chế được bổ sung mới; bậc Tiểu học được bổ sung 20 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 6 biên chế.

- Huyện Quỳ Châu được giao bổ sung 54 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 40 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 3 biên chế; bổ sung mới là 37 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 11 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 3 biên chế.

- Huyện Quế Phong được giao bổ sung 76 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 56 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 2 biên chế; bổ sung mới là 54 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 16 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 4 biên chế.

- Huyện Con Cuông được giao bổ sung 68 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 51 biên chế, đây đều là biên chế được bổ sung mới; bậc Tiểu học được bổ sung 14 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 3 biên chế.

- Huyện Tương Dương được giao bổ sung 76 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 56 biên chế, đây đều là biên chế được bổ sung mới; bậc Tiểu học được bổ sung 16 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 4 biên chế.

- Huyện Kỳ Sơn được giao bổ sung 127 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 99 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 22 biên chế; bổ sung mới là 77 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 23 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 5 biên chế.

- Sở Giáo dục và Đào tạo được giao bổ sung 16 biên chế; trong đó, các trường Trung học phổ thông gồm: Dân tộc nội trú số 2; Cửa Lò, Nghi Lộc 4, Nghi Lộc 5, Quỳnh Lưu 1, Đô Lương 3, Nguyễn Sỹ Sách, Hoàng Mai 2, mỗi trường được bổ sung 1 biên chế. Còn các trường Trung học phổ thông gồm: Huỳnh Thúc Kháng, Hà Huy Tập, Lê Viết Thuật, Nghi Lộc 3, mỗi trường được bổ sung 2 biên chế.

Tin mới

Nhật Bản

Bóng đá và bài học tôn trọng đối thủ

(Baonghean.vn) - Tại World Cup 2022 đang diễn ra ở Qatar, trận đấu vòng bảng, Đội tuyển Đức-Đội tuyển Nhật Bản (1-2) để lại khá nhiều dư âm, nhiều bài học cho đội bóng được mệnh danh là “Cỗ xe tăng Đức” và cả cầu thủ, trong đó có trung vệ lừng danh Antonio Rudiger về câu chuyện tôn trọng đối thủ.
Trường học

Phong trào thi đua cao điểm ở Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện (19/4/1963 - 19/4/2023), các địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Tân Kỳ đã đăng ký triển khai thực hiện với những công trình mới, làm đẹp cho quê hương.
Khó giải tỏa, bàn giao mặt bằng là một trong những nguyên nhân làm tiến độ giải ngân chậm

Nghệ An: Giải ngân đầu tư công đạt 52,6%

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/11/2022, toàn tỉnh đã giải ngân tổng vốn đầu tư công tập trung được 3.054,305 tỷ đồng, đạt 52,64% kế hoạch giao đầu năm.
Phụ nữ Nghệ An nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em

Phụ nữ Nghệ An nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em

(Baonghean.vn) -  Sáng 28/11, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai Dự án 8 về "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em"; tập huấn cán bộ cấp tỉnh, huyện theo Chương trình 2 về phát triển năng lực lồng ghép giới.
Khiêng ghẹ lên bến. Huy Thư

Nhộn nhịp mùa săn ghẹ ở Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Những tháng cuối năm, người dân phường Nghi Tân (thị xã Cửa Lò) đang tích cực đi biển săn ghẹ. Tuy không được giá như những năm trước, nhưng ghẹ vẫn là loại hải sản đem lại thu nhập khá cho nhiều hộ dân làm nghề.