UBND tỉnh Nghệ An chính thức bổ sung biên chế giáo viên cho các huyện, thành, thị

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung vừa ký Quyết định bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Theo đó, tại Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 25/10 của Chủ tịch UBND tỉnh đã bổ sung 2.820 biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023 kèm theo phân bổ chi tiết cho 21 huyện, thành thị, cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

UBND tỉnh Nghệ An chính thức bổ sung biên chế giáo viên cho các huyện, thành, thị ảnh 1

Nhiều giáo viên ở Trường mầm non Cửa Nam, TP.Vinh đã đi làm nhiều năm nhưng vẫn đang là giáo viên mầm non thuộc diện 06, 09. Ảnh tư liệu: Mỹ Hà

Đặc biệt, trong tổng số 2.820 biên chế giáo viên được bổ sung đã phân bổ 1.330 biên chế để tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng theo Nghị định số 06/2018/NĐ - CP ngày 5/1/2018 của Chính phủ và hợp đồng theo Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT- BTC - BNV ngày 11/3/2013 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo – Tài chính – Nội vụ (giáo viên hợp đồng theo 06, 09).

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An giao Chủ tịch UBND các huyện, thành, phố, thị xã xây dựng kế hoạch và triển khai tuyển dụng hết số giáo viên mầm non hợp đồng theo Nghị định số 06, 09 đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định vào viên chức.

Trước đó, ngày 18/7/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 72-QĐ/TW, sau đó, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3887 về bổ sung biên chế giáo viên công lập năm học 2022 - 2023 đối với tỉnh Nghệ An là 2.820 người.

Tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức ngày 12/10 vừa qua, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 44/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023 và điều chỉnh tổng biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2022, năm 2023.

Theo đó, HĐND tỉnh quyết nghị phê duyệt bổ sung 2.820 biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023 cho Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố, thị xã. Cụ thể, giáo viên Mầm non là 2.164 biên chế, giáo viên Tiểu học là 498 biên chế, giáo viên Trung học cơ sở là 142 biên chế, giáo viên Trung học phổ thông là 16 biên chế. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết số 44.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII vừa qua, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, đối với việc triển khai bổ sung 2.820 biên chế trên UBND tỉnh cần chỉ đạo triển khai thực hiện bài bản, kịp thời, công bằng, khách quan; tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực trong quá trình tuyển dụng.

Dưới đây là chi tiết biên chế giáo viên được bổ sung theo Quyết định 72-QĐ/TW cho Sở Giáo dục và Đào tạo; 21 UBND huyện, thành, thị tại Nghệ An

- TP. Vinh được giao bổ sung 219 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 160 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 122 biên chế; bổ sung mới là 38 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 45 biên chế, bậc Trung học cơ sở được bổ sung 14 biên chế.

- Thị xã Cửa Lò được giao bổ sung 39 biên chế, trong đó bậc Mầm non được bổ sung 29 biên chế để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09; bậc Tiểu học được bổ sung 8 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 2 biên chế.

- Huyện Hưng Nguyên được giao bổ sung 85 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 65 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 50 biên chế; bổ sung mới là 15 biên chế), bậc Tiểu học được bổ sung 16 biên chế, bậc Trung học cơ sở được bổ sung 4 biên chế.

- Huyện Nam Đàn được giao bổ sung 130 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 101 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 75 biên chế; bổ sung mới là 26 biên chế; bậc Tiểu học được bổ sung 22 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 7 biên chế.

- Huyện Nghi Lộc được giao bổ sung 171 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 133 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 19 biên chế; bổ sung mới là 114 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 29 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 9 biên chế.

- Huyện Diễn Châu được giao bổ sung 251 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 193 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 34 biên chế; bổ sung mới là 159 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 45 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 13 biên chế.

- Huyện Quỳnh Lưu được giao bổ sung 245 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 187 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 172 biên chế; bổ sung mới là 15 biên chế; bậc Tiểu học được bổ sung 45 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 13 biên chế.

- Thị xã Hoàng Mai được giao bổ sung 104 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 79 biên chế để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09; bậc Tiểu học được bổ sung 20 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 5 biên chế.

- Huyện Yên Thành được giao bổ sung 292 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 238 biên chế để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09; bậc Tiểu học được bổ sung 42 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 12 biên chế.

- Huyện Đô Lương được giao bổ sung 169 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 134 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 121 biên chế; bổ sung mới là 13 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 27 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 8 biên chế.

- Huyện Tân Kỳ được giao bổ sung 125 biên chế, trong đó bậc Mầm non được bổ sung 98 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 63 biên chế; bổ sung mới là 35 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 21 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 6 biên chế.

- Huyện Thanh Chương được giao bổ sung 172 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 130 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 85 biên chế; bổ sung mới là 45 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 32 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 10 biên chế.

- Huyện Anh Sơn được giao bổ sung 100 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 78 biên chế để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09; bậc Tiểu học được bổ sung 17 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 5 biên chế.

- Thị xã Thái Hòa được giao bổ sung 78 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 65 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 52 biên chế; bổ sung mới là 13 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 10 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 3 biên chế.

- Huyện Nghĩa Đàn được giao bổ sung 118 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 93 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 86 biên chế; bổ sung mới là 7 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 19 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 6 biên chế.

- Huyện Quỳ Hợp được giao bổ sung 105 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 79 biên chế là biên chế được bổ sung mới; bậc Tiểu học được bổ sung 20 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 6 biên chế.

- Huyện Quỳ Châu được giao bổ sung 54 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 40 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 3 biên chế; bổ sung mới là 37 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 11 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 3 biên chế.

- Huyện Quế Phong được giao bổ sung 76 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 56 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 2 biên chế; bổ sung mới là 54 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 16 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 4 biên chế.

- Huyện Con Cuông được giao bổ sung 68 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 51 biên chế, đây đều là biên chế được bổ sung mới; bậc Tiểu học được bổ sung 14 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 3 biên chế.

- Huyện Tương Dương được giao bổ sung 76 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 56 biên chế, đây đều là biên chế được bổ sung mới; bậc Tiểu học được bổ sung 16 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 4 biên chế.

- Huyện Kỳ Sơn được giao bổ sung 127 biên chế; trong đó bậc Mầm non được bổ sung 99 biên chế (để tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo 06, 09 là 22 biên chế; bổ sung mới là 77 biên chế); bậc Tiểu học được bổ sung 23 biên chế; bậc Trung học cơ sở được bổ sung 5 biên chế.

- Sở Giáo dục và Đào tạo được giao bổ sung 16 biên chế; trong đó, các trường Trung học phổ thông gồm: Dân tộc nội trú số 2; Cửa Lò, Nghi Lộc 4, Nghi Lộc 5, Quỳnh Lưu 1, Đô Lương 3, Nguyễn Sỹ Sách, Hoàng Mai 2, mỗi trường được bổ sung 1 biên chế. Còn các trường Trung học phổ thông gồm: Huỳnh Thúc Kháng, Hà Huy Tập, Lê Viết Thuật, Nghi Lộc 3, mỗi trường được bổ sung 2 biên chế.

Tin mới

Ấm áp Lễ tế tổ Rằm tháng Giêng ở các vùng quê

Ấm áp Lễ tế tổ Rằm tháng Giêng ở các vùng quê

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Qúy Mão 2023 (15/1 Âm lịch), khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.
'Mắt biển' giữa Trường Sa

'Mắt biển' giữa Trường Sa

(Baonghean.vn) -  Những ngọn hải đăng không bao giờ tắt trên quần đảo Trường Sa giúp cho ngư dân có thể yên tâm bám biển, tàu thuyền đi đúng hướng, không mắc cạn hay vướng vào các bãi đá ngầm. Ngoài ra, đây còn là cột mốc khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Niềm vui mới ở Môn Sơn

Niềm vui mới ở Môn Sơn

(Baonghean.vn) - Về Môn Sơn - nơi Chi bộ Đảng đầu tiên của đồng bào các dân tộc miền Tây xứ Nghệ được thành lập, chúng tôi được nghe về những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng, được chứng kiến sự đổi mới trong nếp nghĩ, cách làm của người dân nơi đây.
Bóng đá nam SEA Games 32 chốt độ tuổi cầu thủ với nhiều thay đổi; Trợ lý Lee Young-jin bất ngờ viết tâm thư chia tay tuyển Việt Nam

Bóng đá nam SEA Games 32 chốt độ tuổi cầu thủ với nhiều thay đổi; Trợ lý Lee Young-jin bất ngờ viết tâm thư chia tay tuyển Việt Nam

(Baonghean.vn) - Bóng đá nam SEA Games 32 chốt độ tuổi cầu thủ với nhiều thay đổi; Kiatisuk sẵn sàng thay thế Tuấn Anh, Minh Vương; Trợ lý Lee Young-jin bất ngờ viết tâm thư chia tay tuyển Việt Nam... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Tạp văn: Bêu nắng (Lê Hồng Tuân)- Phần 10: Thằng bôm bốp

Tạp văn: Bêu nắng (Lê Hồng Tuân)- Phần 10: Thằng bôm bốp

(Baonghean.vn) -Trong chương trình đêm nay, trân trọng gửi tới quý thính giả tạp văn Thằng bôm bốp của tác giả Lê Hồng Tuân. Tạp văn được trích trong cuốn Bêu nắng, đã được xuất bản và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo độc giả. Mời quý thính giả lắng nghe qua giọng đọc Huyền Nga.
Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á đã thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt ủng hộ 10 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà. Ảnh: Thành Duy

Góp sức vì những ngôi nhà cho người nghèo ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 4/2/2023, tại Lễ Phát động Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á đã thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt ủng hộ 10 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà.
VinaPhone

Sớm khắc phục tình trạng chập chờn mạng VinaPhone

(Baonghean.vn) - Đại diện VNPT Nghệ An cho biết, hiện nay, lượng lớn thuê bao trên địa bàn đã hoạt động trở lại bình thường. Đối với các khách hàng vẫn gặp sự cố về sóng, mạng thì có thể liên hệ với đơn vị để kỹ thuật xử lý trong thời gian sớm nhất.
75 năm son sắt một lòng với Đảng

75 năm son sắt một lòng với Đảng

(Baonghean.vn) - Đầu Xuân mới, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên có dịp gặp gỡ đảng viên lão thành Hồ Xuân Tuế (96 tuổi) tại nhà riêng ở khối 8, thị trấn Hưng Nguyên. Năm nay, cụ Tuế vừa đón nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.