#Ủy ban Dân tộc

10 kết quả

bản tin sáng

Bản tin chào buổi sáng 21/01/2022

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2022; Các đoàn công tác của Trung ương và địa phương đến thăm và trao quà Tết tại một số địa phương...là những nội dung chính có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.
Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình 135

Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình 135

(Baonghean.vn) - Tại huyện Con Cuông, Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức Hội thảo hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của UBDT quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135.