#văn phòng tỉnh ủy

33 kết quả

Đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

(Baonghean.vn) - Nỗ lực đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao của Văn phòng Tỉnh ủy và hệ thống văn phòng cấp ủy đã góp phần tích cực vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự vận hành trôi chảy của hệ thống chính trị; tạo được sự yên tâm, tin tưởng của cấp ủy và các cấp, các ngành.
Thông tin nổi bật ngày 18/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/10

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức kỳ họp đột xuất; Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng Ngày truyền thống các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; Sáng 18/10, Nghệ An ghi nhận 15 ca nhiễm Covid-19 mới... Đó là những nội dung nổi bật trong ngày.
chúc mừng

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng Ngày truyền thống các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị tập thể lãnh đạo và cán bộ các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy phát huy tốt phẩm chất, tác phong, tính gương mẫu của người cán bộ xây dựng Đảng, thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao.