#về đích nông thôn mới

12 kết quả

Tham quan tại xã NTM kiểu mẫu xã Sơn Thành, huyện Yên Thành

Xã Sơn Thành phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020

(Baonghean.vn) - Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những thành tích nổi bật của xã Sơn Thành trong 3 năm thực hiện xã Nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời chỉ đạo địa phương tiếp tục rà soát lại các tiêu chí; tập trung các giải pháp để hoàn thành xã NTM kiểu mẫu đúng kế hoạch.
Nghi Phú về đích nông thôn mới

Nghi Phú về đích nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sau 5 năm xã Nghi Phú đã được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn.