Vì sao Nghệ An tụt 17 bậc xếp hạng cải cách hành chính?

(Baonghean.vn) - Giải trình tại kỳ họp HĐND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh chỉ rõ những lý do khiến chỉ số cải cách hành chính của Nghệ An năm 2016 tụt 17 bậc, đứng thứ 38/63 tỉnh, thành.

Ông Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh: Đức Anh

Hệ thống lại xếp loại cải cách hành chính (CCHC) thời gian qua, năm 2012 Nghệ An xếp thứ 31 cả nước, năm 2013 xếp thứ 46, năm 2014 xếp thứ 44, năm 2015 “vọt” lên xếp thứ 21 và năm 2016 tụt 17 bậc xuống xếp thứ 38.

“Tôi thấy nếu đánh giá chính xác thì chỉ số CCHC của Nghệ An đang nằm trong khoảng thứ 30-35 cả nước, chứ nhảy vọt lên thứ 21 rồi trụ hạng đó là rất khó, chưa tương xứng với tốc độ chăm lo CCHC của cả hệ thống chính trị chúng ta”, ông Thanh nêu nguyên nhân thứ nhất.

Nguyên nhân thứ hai, theo người đứng đầu Sở Nội vụ, bản tiêu chí mới của Bộ Nội vụ năm 2016 yêu cầu cao hơn, đánh giá tuyệt đối hơn: “Đa số tiêu chí phải thực hiện đạt 100% thì mới đạt điểm tối đa. Có nhiều người hỏi rằng tại sao trong khi chỉ số PCI tăng 7 bậc thì chỉ số CCHC lại giảm tới 17 bậc? Đây là một tiêu chí rất nhỏ trong bảng điểm của Bộ Nội vụ, họ không đánh giá qua tăng giảm chỉ số PCI mà đánh giá chất lượng thu hút đầu tư thực tế”.

Nguyên nhân thứ ba được ông Đậu Văn Thanh đề cập là kênh điểm về tác động của CCHC lên 8 chỉ số CCHC do Bộ Nội vụ độc lập đánh giá, gửi 500 phiếu về cho lãnh đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở. “Kênh này chúng ta đánh giá khắt khe quá nên thu thập thông tin về tổng hợp CCHC Nghệ An chỉ ở mức độ trung bình”, ông nhận xét.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Nội vụ cũng phân tích thêm về PAPI, tức chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh do 3 cơ quan trực tiếp phối hợp thực hiện, dựa trên 6 tiêu chí đánh giá, với 4 mức độ đánh giá là cao nhất, trung bình cao, trung bình thấp và thấp nhất.

“Kênh tham gia của người dân ở cấp cơ sở chúng ta được đánh giá mức "cao nhất", cho thấy người dân Nghệ An rất quan tâm vấn đề này. Kênh công khai, minh bạch chúng ta được đánh giá mức ‘trung bình thấp’, trách nhiệm giải trình với người dân được đánh giá "trung bình cao", kiểm soát tham nhũng trong khu vực công "trung bình thấp", thủ tục hành chính công "trung bình cao" và cung ứng dịch vụ công "thấp nhất". Tổng hợp chúng ta được đánh giá "trung bình thấp", so sánh xếp loại ở khoảng thứ 33”, ông Đậu Văn Thanh trình bày, đồng thời nhận định đây là một kênh rất khách quan.

Cuối cùng, theo kênh thông tin từ điều tra xã hội học của Trung tâm KHXH&NV của Sở Khoa học và Công nghệ, tỷ lệ hài lòng với công tác CCHC của Nghệ An đạt 36,1%, chấp nhận được 50,5% và không hài lòng 13,4%.

Từ những phân tích trên, người đứng đầu Sở Nội vụ đề ra 6 giải pháp quan trọng cho thời gian tới để đẩy mạnh công tác CCHC của Nghệ An trong những tháng cuối năm. Thứ nhất, chỉ đạo thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp CCHC trên địa bàn tỉnh. Thứ hai, rà soát, đối chiếu lại những mặt yếu, khâu yếu để chấn chỉnh, tăng cường thực hiện.

Thứ ba, cập nhật thông tin, đánh giá công tác CCHC từng quý, từng tháng để thông tin đầy đủ kết quả thực hiện đến từng cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra thực hiện Chỉ thị 26 của Chính phủ và và Chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy. Thứ tư, ban hành tiêu chí xếp loại CCHC năm 2017 để đánh giá chính xác, công khai.

Thứ năm, cơ quan thường trực gồm Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ hơn để tham mưu UBND tỉnh thực hiện CCHC quyết liệt hơn. Cuối cùng, cả hệ thống chính trị phải thực sự vào cuộc làm tốt công tác CHHC./.

Nhóm PV