#viết thư

5 kết quả

Cụ ông 86 tuổi viết thư quảng bá đất nước

Cụ ông 86 tuổi viết thư quảng bá đất nước

Nếu ai từng ghé qua bưu điện, sẽ gặp một cụ già giản dị nhưng luôn ăn vận chỉnh tề, tác phong khiêm nhường và sẵn sàng kể những câu chuyện về Sài Gòn cho du khách nghe. Đó là ông Dương Văn Ngộ, người dịch và viết thư thuê lâu năm nhất ở Việt Nam.