Vinh danh 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc

Các ứng viên được bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016 đã tạo ra tổng doanh thu 4.554 tỷ đồng.

Sáng 4/6, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016 cho Top 100 gương mặt tiêu biểu nhất trong cả nước.

Top 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016 được tuyên dương lần này được lựa chọn từ 230 doanh nhân trẻ khắp các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, sau ba vòng bình chọn (sơ tuyển, thẩm định thực tế, chung tuyển).

Trong số Top 100 doanh nghiệp tiêu biểu, Ban Tổ chức đã bình chọn 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhất là chủ các doanh nghiệp có quy mô và hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt trong các lĩnh vực như xây dựng, cung ứng lao động, thương mại, nông nghiệp, thủy sản, logistic… Được biết, trong năm 2015, các doanh nghiệp của các ứng viên được bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016 đã tạo ra tổng doanh thu 4.554 tỷ đồng, tăng trưởng 47,4% so với năm 2014. Các gương mặt doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016 đều đang giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp (như: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc), có thành tích xuất sắc trong quản lý, điều hành doanh nghiệp và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, phát triển cộng đồng...

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại Lễ trao giải

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện cho doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động và phát triển. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09 năm 2011 về xây dựng phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong đó khẳng định xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của hệ thống chính trị và bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân...

Theo VOV