Vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015

13/01/2016 12:20

(Baonghean.vn) - Sáng 13/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2010-2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành; Huyện ủy, UBND các huyện, thị xã, cùng một số địa phương tiêu biểu trong xây dựng NTM.

Dự hội nghị có đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, giai đoạn 2010-2015 nêu rõ: Qua 5 năm phấn đấu, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực nhưng chương trình đã đạt được những kết quả rất quan trọng, làm thay đổi nhận thức của đa số người dân vào xây dựng NTM. Từ chỗ số đông còn trông chờ, ỷ lại vào nguồn đầu tư của nhà nước đã chuyển sang chủ động, tự tin tham gia tích cực vào xây dựng NTM.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Đến nay, cả tỉnh có 110 xã đạt 19/19 tiêu chí đã được Hội đồng thẩm định tỉnh thẩm định và có 108 xã được UBND tỉnh quyết định công nhận, đạt 25,05% vượt so với Nghị quyết 03/NQ-TU. Số tiêu chí của các xã tăng khá, bình quân từ 3,64 tiêu chí/xã năm 2010, đến năm 2015 đã đạt 12,27 tiêu chí/xã tăng 8,63 tiêu chí/xã.

Mức thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể, từ 14,16 triệu năm 2010 đến nay đã đạt gần 29 triệu tăng gần gấp 2 lần; riêng khu vực nông thôn từ 12 triệu năm 2010 nay tăng lên hơn 17 triệu.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Trong 5 năm, tổng nguồn vốn huy động, lồng ghép thực hiện Chương trình NTM, hơn 20.912,7 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp bằng tiền 4.513,3 tỷ đồng; hiến đất được: 5.217.919 m2 đất; ngày công lao động: 4.241.884 ngày.

Kết quả thực hiện làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế hỗ trợ xi măng đến ngày 31/11/2015: Toàn tỉnh đã làm được 2.021km/2.300 km, đạt 87,7% kế hoạch. Đến nay, toàn tỉnh đã có 135/431 xã đạt tiêu chí số 2 giao thông (đạt 31,3%), năm 2010 không có xã nào đạt tiêu chí giao thông.

Đồng chí Hồ Đức Phớ c - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể.

Bằng vốn dân góp và lồng ghép các Chương trình đã xây dựng được 905/1.520 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; 427 nhà văn hóa đạt chuẩn; xây dựng, nâng cấp được 201 chợ nông thôn. Đến nay, đã có 216/431 xã thành lập tổ thu gom, xử lý rác thải đạt 50,1%; đã xây dựng mới được 3 khu xử lý rác thải. Tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 92%...

Năm 2016, Nghệ An đặt ra mục tiêu bình quân chung của cả tỉnh đạt 13 tiêu chí/xã; có 34 xã đạt chuẩn NTM (các xã này đã đăng ký về đích năm 2016); có thêm 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã trình bày tham luận, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng NTM trong thời gian qua.

Đồng chí Hồ Đức Phớ c - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể về xây dựng NTM trong thời gian tới
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ về xây dựng NTM trong thời gian tới.

Sau khi nghe phát biểu tham luận về các cách làm hay của các địa phương, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc, khẳng định: Chương trình MTQG xây dựng NTM là một trong những mục tiêu quan trọng của tỉnh và đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc, nỗ lực triển khai thực hiện, nhân dân đồng tình, chung tay ủng hộ. Chương trình NTM đã thể hiện được sự nỗ lực rất lớn của nhân dân và cán bộ từ cơ sở; đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, điển hình tốt trong xây dựng NTM; tỷ lệ hộ nghèo, xã nghèo, ngày càng giảm.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy nêu ra một số tồn tại: Công tác tuyên truyền và phương pháp thực hiện tại một số địa phương còn lúng túng. Nhìn chung các địa phương chưa chú trọng quan tấm đến việc làm, thu nhập cho người dân, mà tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng. Có nơi huy động sức dân vào xây dựng NTM quá sức dân. Công tác thi đua khen thưởng chưa kịp thời.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới tập trung nâng cao công tác tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia, chung tay góp công, góp sức xây dựng NTM; các ban, nghành liên quan rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Các địa phương cần đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong xây dựng NTM. Có sơ kết, tổng kết, nhân rộng điển hình, đề ra giải pháp chỉ đạo kịp thời. NTM là phải đảm bảo phát triển toàn diện, đồng bộ giữa kinh tế với an ninh trật tự, nâng cao chất lượng văn hóa, đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Tập trung vào giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Thời gian tới các cấp ngành, địa phương chú trọng xây dựng NTM một cách có chất lượng, không chạy theo thành tích. Tiếp tục củng cố các tiêu chí của những xã đã về đích NTM. Các xã miền núi khó khăn, chưa đủ điều kiện về đích NTM cấp xã thì tập trung xây dựng làng, bản NTM.

Trong năm 2016 hoàn thành 3 xã đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu: Kim Liên (Nam Đàn), Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) và Sơn Thành (Yên Thành); 34 xã đăng ký về đích NTM trong năm 2016.

34 xã của 9 huyện ký cam kết về đích NTM trong năm 2016
9 huyện ký cam kết 34 xã về đích NTM trong năm 2016.

Dịp này, có 25 xã, 5 các nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 21 tập thể, 31 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh đã có nhiều thành tích trong 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị.

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO