Vô số rác trên mặt lòng hồ thủy điện Hủa Na

(Baonghean.vn) - Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, chủ đầu tư các công trình thủy điện phải có trách nhiệm vệ sinh, thu dọn lòng hồ để bảo vệ môi trường.
Ngày 20/2/2020, UBND tỉnh cũng đã có Văn bản số 854/UBND-CN nhắc nhở chủ sở hữu các hồ, đập thủy điện nội dung trên. Vậy nhưng, mặt lòng hồ thủy điện Hủa Na đang hiển hiện nhiều rác bẩn.
Mùa này bề mặt hồ thủy điện Hủa Na (Quế Phong) như một tấm gương. Phong cảnh nơi đây thật đẹp. Ảnh: Nhật Lân
Trên các đảo nổi vùng lòng hồ là các khu rừng tái sinh làm tăng thêm vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên. Ảnh: Nhật Lân
Tuy nhiên, ở nhiều vị trí trong lòng hồ có nhiều rác bẩn lưu cữu. Ảnh: Nhật Lân
Rác phần lớn là các loại cây cỏ mục rữa, quẩn trong nước hồ: Ảnh: Nhật Lân
Rác là thân cây gỗ lớn trôi lập lờ trong nước. Ảnh: Nhật Lân
Rác tụ ở các đám cây thủy sịnh mọc giữa hồ. Ảnh: Nhật Lân
Rác tập trung nhiều nhất ở vùng gần đuôi hồ, đoạn nối với sông Chu. Ảnh: Nhật Lân
Có những vị trí, rác quần tụ, nổi thành những vệt kéo dài hàng trăm mét. Ảnh: Nhật Lân
Theo quy định của pháp luật, ngày 20/2/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 854/UBND-CN nhắc nhở chủ sở hữu các đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành vệ sinh, thu dọn rác trôi nổi toàn bộ khu vực lòng hồ, không để xảy ra ô nhiễm môi trường. Vì vậy, đề nghị UBND huyện Quế Phong nhắc nhở chủ đầu tư thủy điện Hủa Na thực hiện nội dung này. Ảnh: Nhật Lân