#VSTBPN

2 kết quả

Chủ tịch Hội LHPN Tỉnh trao giải tại Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp. Ảnh: tư liệu của P.V

Bình đẳng giới để phát triển bền vững

(Baonghean.vn) -  Thông qua các hình thức tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới đã giúp các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công dân thấy rõ nguy cơ, thực trạng của vấn đề bất bình đẳng giới, từ đó nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với sự phát triển xã hội, cộng đồng.