#vườn mẫu NTM Nghệ An

2 kết quả

Vườn mẫu nông thôn mới, để không dừng lại ở mô hình

Vườn mẫu nông thôn mới, để không dừng lại ở mô hình

(Baonghean.vn)- Phong trào xây dựng vườn mẫu nông thôn mới, nếu muốn nhân rộng và lan toả thì trước hết phải xây dựng những vườn có tính phổ biến về cả quy mô diện tích, chi phí đầu tư, thu nhập mang lại… để bất cứ nông dân nào có vườn cũng có thể đầu tư, có thể xây dựng, có thể kiến thiết.