#vương miện

32 kết quả

Hoàng bào, vương miện cổ

Hoàng bào, vương miện cổ

(Baonghean.vn) – Đền Tam Tòa ở xã Nghi Công Bắc (Nghi Lộc) có lịch sử hàng trăm năm, là nơi thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang. Ngôi đền đang lưu giữ những cổ vật mang đậm giá trị lịch sử - văn hóa.