#xã hội học tập

6 kết quả

Cần phát động phong trào thi đua cấp quốc gia về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Cần phát động phong trào thi đua cấp quốc gia về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Ngày 9/5, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam xung quanh nội dung cần thiết phải phát động phong trào thi đua mang tầm cỡ quốc gia về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Nghệ An: Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời

Nghệ An: Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời

(Baonghean) - Xây dựng xã hội học tập là một trong những chủ trương lớn của nhà nước ta nhằm mục đích  nâng cao kiến thức, tay nghề, trình độ, nâng cao thu nhập cho mọi tầng lớp nhân dân. Tại Nghệ An, thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập cũng đã góp phần quan trọng đưa phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển và từng bước nâng cao nhận thức của người dân về ý thức học tập suốt đời. 
Ban hành Bộ tiêu chí công nhận gia đình, cộng đồng học tập

Ban hành Bộ tiêu chí công nhận gia đình, cộng đồng học tập

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ Tiêu đánh giá, công nhận mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập" dưới hình thức văn bản phù hợp, đúng thẩm quyền.