#xã nghèo

17 kết quả

Nghệ An: Hỗ trợ gấp 4 lần đối với xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới

Nghệ An: Hỗ trợ gấp 4 lần đối với xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Về dự thảo phương án phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2017 của tỉnh Nghệ An với chủ trương ưu tiên hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã biên giới, xã an toàn khu; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã nghèo.
Ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các xã nghèo xây dựng nông thôn mới

Ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các xã nghèo xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Cử tri Nghệ An kiến nghị: Nhà nước cần quan tâm hơn  đối với các địa phương nghèo trong việc thực hiện Chương trình nông thôn mới vì việc huy động vốn trong nhân dân hiện nay rất khó khăn. Bên cạnh đó quy định rõ vấn đề huy động mức đóng góp, tham gia của nhân dân, doanh nghiệp trong  xây dựng cơ sở hạ tầng; thay đổi một số tiêu chí trong bộ 19 tiêu chí nông thôn mới một cách linh hoạt phù hợp với đặc điểm của từng địa phương để chương trình này được thực hiện có hiệu quả hơn. 
Ưu tiên hỗ trợ 2.229 tỉ đồng cho các xã đặc biệt khó khăn

Ưu tiên hỗ trợ 2.229 tỉ đồng cho các xã đặc biệt khó khăn

Theo Bộ NN&PTNT, trong năm 2015 cần ưu tiên hỗ trợ cho khoảng 3.184 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các xã nghèo (thuộc đối tượng ưu tiên phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ tại Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 và Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ). Mức hỗ trợ bình quân gấp khoảng 3 lần so với các xã không thuộc đối tượng ưu tiên với số tiền dự kiến là 2.229 tỉ đồng.