Xác định mũi trọng tâm, khâu đột phá lĩnh vực tài nguyên - môi trường

(Baonghean.vn) - Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành với không khí dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới có năng lực, tâm huyết; đồng thời đưa ra các mũi khâu đột phá trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ.
 
Đoàn chủ tịch đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Thẳng thắn, trách nhiệm

Điều được cảm nhận rõ ở Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là sự nghiêm túc, bài bản, đúng quy định trong điều hành đến thực hiện các nội dung, chương trình tại đại hội. Báo cáo chính trị trình đại hội, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 - 2020; các tham luận trình bày tại đại hội và phát biểu của lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan cấp tỉnh đều thể hiện sự thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng cao.

Đại hội khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo mang tính toàn diện, hiệu quả của Đảng ủy, Đảng bộ Sở trong nhiệm kỳ qua; thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian, thời điểm cụ thể.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tính tiên phong, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Mặc dù khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều việc khó, nhạy cảm, nhất là lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, nhưng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tạo được nhiều bước chuyển tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu Mai Hoa
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa Mai Hoa

Kết quả nổi bật được đồng chí Võ Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo tại đại hội, đó là Đảng ủy, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn nêu cao trách nhiệm, chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành 95 nghị quyết, quyết định, kế hoạch về tài nguyên - môi trường. Điển hình là Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về BVMT: Quy hoạch tài nguyên nước; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 và Kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU.

Mặt khác, Sở cũng đã hoàn thành một số khối lượng công việc do tỉnh giao liên quan đến công tác giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư; xử lý tốt đất đai tôn giáo và an ninh quốc phòng, các vấn đề về ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản trái phép... Đảng bộ cũng tập trung lãnh đạo tiến hành đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạo cơ sở pháp lý cho việc thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất...

Phó bí thư chi bộ Văn phòng Sở - Nguyễn Minh Thắng khẳng định vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy Sở trong công tác cải cách hành chính nhiệm kỳ qua. Ảnh: Mai Hoa
Tham luận tại đại hội, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở - Nguyễn Minh Thắng khẳng định vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy Sở trong công tác cải cách hành chính nhiệm kỳ qua. Ảnh: Mai Hoa
Trong nhiệm kỳ, Sở đã tham mưu xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, đấu giá đất cho 798 trường hợp; tham mưu UBND tỉnh giao, cho thuê đất với 1.807 hồ sơ; cấp 6.824 GCN; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án 1.086 hồ sơ... Đã cấp Giấy chứng nhận lần đầu được 1.296.475 GCN với diện tích cấp được là 919.069,46 ha đất, đạt 89,42% so với tổng diện tích cần phải cấp.

Khẳng định thêm kết quả, hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Thị Tiến - Chi ủy viên Chi bộ Chi cục BVMT tỉnh nêu bật trong tham luận của mình về hiệu quả đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, phản ánh của nhân dân của ngành thời gian qua.

Tác động rõ nét nhất là trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây không xảy ra sự cố môi trường. Các cơ sở ô nhiễm môi trường, môi trường nghiêm trọng từng bước được khắc phục và giảm dần về số lượng.

Nhận thức và hành động của các tổ chức và cá nhân về BVMT có bước chuyển về chất, góp phần đảm bảo môi trường sống trên địa bàn tỉnh nói chung tốt hơn.

Các đại biểu trách nhiệm lựa chọn những đồng chí có năng lực, trách nhiệm vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu bỏ phiếu bầu những đồng chí có năng lực, trách nhiệm vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Một số tham luận tại đại hội tập trung phân tích các yếu tố để đảm bảo hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy, Đảng bộ Sở nhiệm kỳ qua.

Theo đó, trong nhiệm kỳ, Sở tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết và đơn giản hóa các thủ tục hành chính ở 12/14 thủ tục về lĩnh vực BVMT; 4/8 thủ tục lĩnh vực đất đai; 3 thủ tục khí tượng thủy văn; 10/27 thủ tục về tài nguyên nước và nhiều thủ tục được đơn giản hóa và cắt giảm.

Sở cũng đã ban hành quy chế kiểm tra, đánh giá công vụ hàng tháng; duy trì Tổ kiểm tra công vụ về công tác CCHC, tăng cường kiểm tra đột xuất, ngoài kế hoạch, do đó đã kịp thời chấn chỉnh tốt lề lối tác phong, đạo đức công vụ.

Các đại biểu trách nhiệm lựa chọn những đồng chí có năng lực, trách nhiệm vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh những ưu điểm, đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới với quyết tâm, những tồn tại này không phải đưa vào báo cáo kiểm điểm ở đại hội sau.

Cụ thể như công tác lãnh đạo công tác phối hợp với một số sở, ngành, các địa phương chưa mang lại hiệu quả cao trong một số nội dung như kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về BVMT, đất đai, khoáng sản, công tác bồi thường, GPMB các dự án tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và các dự án trọng điểm.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW còn có hạn chế, chưa nhân rộng được gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Sự thẳng thắn, trách nhiệm còn thể hiện việc đại hội đã lựa chọn bầu ra được 11 đồng chí thật sự có năng lực, kỹ năng và trách nhiệm để đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 7 đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Xác định các khâu đột phá

Nhận thức rõ những khó khăn, thách thức và yêu cầu của sự phát triển chung của tỉnh, của ngành và yêu cầu chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên - môi trường trong giai đoạn mới, các ý kiến tham gia tại đại hội đều khẳng định quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời xác định rõ các khâu đột phá chung cho toàn ngành và từng đơn vị trực thuộc.

Theo đó, khâu đột phá trọng tâm đầu tiên là đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là tiếp tục hoàn thiện thể chế về lĩnh vực tài nguyên - môi trường; giảm thủ tục hành chính để đảm bảo các lĩnh vực được quản lý, các nhiệm vụ được phân công được đảm bảo nhanh về tiến độ và nâng cao chất lượng.  

Đồng chí Võ Duy Việt - Ủy ban Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Duy Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bế mạc đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đó còn là tập trung xử lý dứt điểm các điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nâng cao tỷ lệ cấp GCN hộ gia đình, cá nhân. Trong công tác xây dựng Đảng cần phát huy vai trò của cấp ủy, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, để Đảng ủy, Đảng bộ và mỗi đảng viên thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Võ Duy Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định quyết tâm xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng ủy, Đảng bộ; huy động sức mạnh trí tuệ của tập thể, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng để đảm bảo lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, nhất là nâng cao chất lượng tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản…, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

tin mới

4 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển hội nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển Hội Nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chương trình hoạt động, phát triển hội trong nhiệm kỳ tới.

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Gần 500 thiếu nhi xã biên giới Môn Sơn  (Con Cuông) và các cháu được Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu đã được đón Tết Trung thu 2023 ấm áp, ý nghĩa. Hoạt động này đã cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo nơi biên cương nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Nông dân kỳ vọng gì vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Video: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân. Tại Đại hội, nhiều hội viên, nông dân đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào một chặng đường nhiều đổi mới,...

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, một số lĩnh vực đã hình thành yếu tố trung tâm vùng; từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.