Xác định mũi trọng tâm, khâu đột phá lĩnh vực tài nguyên - môi trường

Mai Hoa

(Baonghean.vn) - Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành với không khí dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới có năng lực, tâm huyết; đồng thời đưa ra các mũi khâu đột phá trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ.
 
Đoàn chủ tịch đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Thẳng thắn, trách nhiệm

Điều được cảm nhận rõ ở Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là sự nghiêm túc, bài bản, đúng quy định trong điều hành đến thực hiện các nội dung, chương trình tại đại hội. Báo cáo chính trị trình đại hội, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 - 2020; các tham luận trình bày tại đại hội và phát biểu của lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan cấp tỉnh đều thể hiện sự thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng cao.

Đại hội khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo mang tính toàn diện, hiệu quả của Đảng ủy, Đảng bộ Sở trong nhiệm kỳ qua; thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian, thời điểm cụ thể.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tính tiên phong, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Mặc dù khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều việc khó, nhạy cảm, nhất là lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, nhưng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tạo được nhiều bước chuyển tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu Mai Hoa
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa Mai Hoa

Kết quả nổi bật được đồng chí Võ Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo tại đại hội, đó là Đảng ủy, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn nêu cao trách nhiệm, chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành 95 nghị quyết, quyết định, kế hoạch về tài nguyên - môi trường. Điển hình là Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về BVMT: Quy hoạch tài nguyên nước; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 và Kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU.

Mặt khác, Sở cũng đã hoàn thành một số khối lượng công việc do tỉnh giao liên quan đến công tác giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư; xử lý tốt đất đai tôn giáo và an ninh quốc phòng, các vấn đề về ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản trái phép... Đảng bộ cũng tập trung lãnh đạo tiến hành đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạo cơ sở pháp lý cho việc thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất...

Phó bí thư chi bộ Văn phòng Sở - Nguyễn Minh Thắng khẳng định vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy Sở trong công tác cải cách hành chính nhiệm kỳ qua. Ảnh: Mai Hoa
Tham luận tại đại hội, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở - Nguyễn Minh Thắng khẳng định vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy Sở trong công tác cải cách hành chính nhiệm kỳ qua. Ảnh: Mai Hoa
Trong nhiệm kỳ, Sở đã tham mưu xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, đấu giá đất cho 798 trường hợp; tham mưu UBND tỉnh giao, cho thuê đất với 1.807 hồ sơ; cấp 6.824 GCN; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án 1.086 hồ sơ... Đã cấp Giấy chứng nhận lần đầu được 1.296.475 GCN với diện tích cấp được là 919.069,46 ha đất, đạt 89,42% so với tổng diện tích cần phải cấp.

Khẳng định thêm kết quả, hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Thị Tiến - Chi ủy viên Chi bộ Chi cục BVMT tỉnh nêu bật trong tham luận của mình về hiệu quả đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, phản ánh của nhân dân của ngành thời gian qua.

Tác động rõ nét nhất là trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây không xảy ra sự cố môi trường. Các cơ sở ô nhiễm môi trường, môi trường nghiêm trọng từng bước được khắc phục và giảm dần về số lượng.

Nhận thức và hành động của các tổ chức và cá nhân về BVMT có bước chuyển về chất, góp phần đảm bảo môi trường sống trên địa bàn tỉnh nói chung tốt hơn.

Các đại biểu trách nhiệm lựa chọn những đồng chí có năng lực, trách nhiệm vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu bỏ phiếu bầu những đồng chí có năng lực, trách nhiệm vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Một số tham luận tại đại hội tập trung phân tích các yếu tố để đảm bảo hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy, Đảng bộ Sở nhiệm kỳ qua.

Theo đó, trong nhiệm kỳ, Sở tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết và đơn giản hóa các thủ tục hành chính ở 12/14 thủ tục về lĩnh vực BVMT; 4/8 thủ tục lĩnh vực đất đai; 3 thủ tục khí tượng thủy văn; 10/27 thủ tục về tài nguyên nước và nhiều thủ tục được đơn giản hóa và cắt giảm.

Sở cũng đã ban hành quy chế kiểm tra, đánh giá công vụ hàng tháng; duy trì Tổ kiểm tra công vụ về công tác CCHC, tăng cường kiểm tra đột xuất, ngoài kế hoạch, do đó đã kịp thời chấn chỉnh tốt lề lối tác phong, đạo đức công vụ.

Các đại biểu trách nhiệm lựa chọn những đồng chí có năng lực, trách nhiệm vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh những ưu điểm, đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới với quyết tâm, những tồn tại này không phải đưa vào báo cáo kiểm điểm ở đại hội sau.

Cụ thể như công tác lãnh đạo công tác phối hợp với một số sở, ngành, các địa phương chưa mang lại hiệu quả cao trong một số nội dung như kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về BVMT, đất đai, khoáng sản, công tác bồi thường, GPMB các dự án tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và các dự án trọng điểm.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW còn có hạn chế, chưa nhân rộng được gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Sự thẳng thắn, trách nhiệm còn thể hiện việc đại hội đã lựa chọn bầu ra được 11 đồng chí thật sự có năng lực, kỹ năng và trách nhiệm để đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 7 đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Xác định các khâu đột phá

Nhận thức rõ những khó khăn, thách thức và yêu cầu của sự phát triển chung của tỉnh, của ngành và yêu cầu chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên - môi trường trong giai đoạn mới, các ý kiến tham gia tại đại hội đều khẳng định quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời xác định rõ các khâu đột phá chung cho toàn ngành và từng đơn vị trực thuộc.

Theo đó, khâu đột phá trọng tâm đầu tiên là đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là tiếp tục hoàn thiện thể chế về lĩnh vực tài nguyên - môi trường; giảm thủ tục hành chính để đảm bảo các lĩnh vực được quản lý, các nhiệm vụ được phân công được đảm bảo nhanh về tiến độ và nâng cao chất lượng.  

Đồng chí Võ Duy Việt - Ủy ban Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Duy Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bế mạc đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đó còn là tập trung xử lý dứt điểm các điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nâng cao tỷ lệ cấp GCN hộ gia đình, cá nhân. Trong công tác xây dựng Đảng cần phát huy vai trò của cấp ủy, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, để Đảng ủy, Đảng bộ và mỗi đảng viên thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Võ Duy Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định quyết tâm xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng ủy, Đảng bộ; huy động sức mạnh trí tuệ của tập thể, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng để đảm bảo lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, nhất là nâng cao chất lượng tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản…, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Tin mới

Nồng độ cồn

Nghệ An: 10 ngày phát hiện, xử lý 157 lái xe vi phạm nồng độ cồn

(Baonghean.vn) -  Sau 10 ngày ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Nghệ An đã phát hiện 157 trường hợp lái xe sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; chở hàng quá tải, quá khổ 146 trường hợp; tự ý thay đổi kích thước thành thùng, chở hàng rơi vãi 135 trường hợp, chạy quá tốc độ quy định 457 trường hợp.
U23 Việt Nam.

Sao U23 Việt Nam làm được gì khi trở về CLB?

(Baonghean.vn) - Sau khi kết thúc SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022, các tuyển thủ U23 Việt Nam lần lượt trở về CLB chủ quản, tích cực hòa nhập và đón chờ cơ hội trở lại trong các trận đấu tập huấn, đấu bù trước khi V-League 1, 2-2022 được nối lại từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Điều giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm dõi theo là các CLB sẽ sử dụng, bố trí như thế nào các ngôi sao U23, đặc biệt là những người thường xuyên được đá chính tại SEA Games cũng như VCK U23 châu Á vừa qua?
Vì hợp lý, hợp tình quá!

Vì hợp lý, hợp tình quá!

(Baonghean.vn) - Ngoài được học kỹ năng bơi, đám trẻ ở bản còn được chỉ dạy kỹ năng sinh tồn một mình, cách thoát khỏi các thảm hoạ thiên tai, cách nhận biết cây cỏ có độc, các hành động bảo vệ môi trường, chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cá nhân…
Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An hợp tác thành công với các chuyên gia thẩm mỹ đầu ngành

Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An hợp tác thành công với các chuyên gia thẩm mỹ đầu ngành

(Baonghean.vn) - Với mong muốn mang đến cho khách hàng sự lựa chọn và kết quả làm đẹp tốt nhất, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An thường xuyên hợp tác với các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu; trở thành địa chỉ tân trang nhan sắc uy tín, chất lượng tại Nghệ An, được đông đảo khách hàng tin chọn.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương: 'Chưa bao giờ chúng ta xử lý nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao như vừa qua'

Trưởng Ban Nội chính Trung ương: 'Chưa bao giờ chúng ta xử lý nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao như vừa qua'

Sự quyết tâm, quyết liệt đó thể hiện thời gian vừa qua đã kiên quyết xử lý 170 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 37 cán bộ cấp cao bị xử lý hình sự, có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Bộ trưởng, Thứ trưởng, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang.
Anh Sơn phát triển công nghiệp nhanh, bền vững

Anh Sơn phát triển công nghiệp nhanh, bền vững

(Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Anh Sơn tăng gần 10% so với cùng kỳ bất chấp những khó khăn khách quan và chủ quan. Đặc biệt, có nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực tạo được thương hiệu, giá trị cao trên thị trường.
 G7 bế mạc với nỗi lo bao trùm về cuộc chiến tại Ukraine

G7 bế mạc với nỗi lo bao trùm về cuộc chiến tại Ukraine

Mặc dù mời 5 quốc gia khách mời từ châu Á, châu Phi và Nam Mỹ đến Thượng đỉnh G7 để thảo luận về nhiều chủ đề quan trọng như môi trường, y tế, an ninh lương thực nhưng cuộc chiến tại Ukraine vẫn chiếm mối quan tâm áp đảo tại Thượng đỉnh G7 vừa kết thúc chiều 28/6 sau 3 ngày làm việc tại Đức.
Cửa Lò

Doanh nghiệp kỳ vọng lớn vào Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Nghệ An – Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) -  Trước thềm Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022, cộng đồng doanh nghiệp du lịch ở Nghệ An đã gửi gắm mong muốn, kỳ vọng về sự mở rộng hợp tác và phát triển bền vững.
Quang Hải

Quang Hải đến Pau FC của Pháp sáng nay 29/6 ; ĐT U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia dự giải U19 Đông Nam Á

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã tới Pháp sau hành trình kéo dài gần 2 ngày. Anh sẽ có buổi kiểm tra y tế tại Pau FC vào hôm nay (29/6);  ĐT U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia dự giải U19 Đông Nam Á năm 2022 vào chiều tối 28/6. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên lực lượng của đội đã không thể có những cầu thủ trẻ tốt nhất.
chống hạn

Nông dân 'thủ phủ' rau màu ở Nghệ An căng mình chống hạn

(Baonghean.vn) - Vùng bãi ngang ở huyện Quỳnh Lưu là nơi trọng điểm về sản xuất rau màu hàng hóa lớn nhất  Nghệ An. Thời tiết nắng nóng gay gắt đã làm ảnh hưởng đến cây trồng, thậm chí có nhiều diện tích rau màu bị khô cháy. Nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết gây ra, nông dân các địa phương đang tập trung chăm sóc, bảo vệ.
Đức 'đi ngược chiều gió' với chính mình để hồi sinh nhiệt điện than thoát khí đốt Nga

Đức 'đi ngược chiều gió' với chính mình để hồi sinh nhiệt điện than thoát khí đốt Nga

(Baonghean.vn) - Từng đưa ra cam kết theo đuổi chính sách năng lượng xanh, thế nhưng, giờ đây Đức dường như lại đi “ngược chiều gió” với chính mình. Đức đang phải vật lộn để lấp đầy các địa điểm lưu trữ khí đốt, kể từ khi Nga siết nguồn cung. Một trong số các giải pháp khả thi mà Berlin sẽ theo đuổi, chính là khởi động lại các nhà máy nhiệt điện than, dù có thể tác động nặng nề lên nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu.
Người lao động "quay quắt" trong nắng nóng

Người lao động "quay quắt" trong nắng nóng

(Baonghean.vn) -  Những ngày này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An trời nắng như đổ lửa. Nền nhiệt cao, cộng với hiệu ứng gió Lào càng khiến cho cái nóng trở nên quay quắt. Nắng nóng đỉnh điểm, những người lao động ngoài trời lại vất vả gấp đôi, gấp ba ngày thường.
Thông tin nổi bật ngày 28/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/6

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7; Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Các ngành Khối Nội chính cho ý kiến về tình hình xử lý các vụ việc, vụ án; Ngư dân Nghệ An mưu sinh cực nhọc dưới nắng nóng 40 độ C... là những thông tin nổi bật ngày 28/6.
Lớp 10

Nghệ An: Khó dự đoán điểm chuẩn lớp 10

(Baonghean.vn) - Điểm thi lớp 10 là căn cứ để các trường THPT xét tuyển đầu vào. Năm nay, do số lượng học sinh đăng ký dự thi ở các trường đều tăng nên mức điểm chuẩn của các nhà trường cũng có nhiều sự điều chỉnh so với năm học trước.