Xe lăn địa hình giúp người khuyết tật đứng dậy dễ dàng

Xe lăn Laddroller di chuyển được trên nhiều địa hình khó và có thể nâng người khuyết tật đứng dậy được chỉ trong vài giây.

Xe lăn giúp người khuyết tật tự mình làm được nhiều thứ hơn

 

Theo VNE