Xem xét chính sách hỗ trợ thủy lợi phí phù hợp với đặc điểm từng địa bàn

(Baonghean.vn)- Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2008/NĐ-CP về miễn thủy lợi phí cho nông dân, giúp người nông dân giảm bớt chi phí cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, đối với các xã vùng bán sơn địa và miền núi cao có diện tích ruộng bậc thang lớn, người dân phải tự mua máy bơm để bơm nước, chi phí rất tốn kém nhưng lại không được thụ hưởng từ nguồn hỗ trợ thủy lợi phí. Đề nghị xem xét để đảm bảo lợi ích cho người dân trồng lúa vùng bán sơn địa và miền núi cao.

Vấn đề này, Bộ Tài Chính trả lời như sau:

Ngày 10/9/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi (thay thế Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ).

Kênh mương thủy lợi ở xã Châu Hồng ( Quỳ Hợp), ảnh tư liệu

 Theo quy định tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ thì đối tượng được miễn và cấp bù thủy lợi phí là các công trình thủy lợi xây dựng theo quy hoạch (không phân biệt nguồn vốn do Ngân sách nhà nước đầu tư hay nguồn vốn ngoài Ngân sách).

 Phạm vi thực hiện miễn thu thủy lợi phí được tính ở từ vị trí cống đầu kênh của tổ chức hợp tác dùng nước đến công trình đầu mối của công trình thủy lợi.

Đoạn mương nội đồng Bàu Cốc của xã Nghĩa Phúc ( Tân Kỳ) được tu sửa bằng nguồn cấp bù thủy lợi phí, ảnh tư liệu

Theo quy định trên, đối với những diện tích ruộng tại các xã vùng bán sơn địa, miền núi cao nếu chưa có hệ thống công trình thủy lợi của tỉnh thì không đủ cơ sở xác định thuộc đối tượng miễn thủy lợi phí.

Bà con xã Tam Đình, Tương Dương nạo vét kênh mương, ảnh tư liệu

Để đảm bảo lợi ích cho người dân trồng lúa vùng bán sơn địa và miền núi cao có diện tích ruộng bậc thang lớn, Bộ Tài chính xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các tỉnh và các Bộ, ngành liên quan rà soát, đề xuất chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp (bao gồm hỗ trợ thủy lợi phí) phù hợp với đặc điểm của địa bàn để giúp người dân giảm bớt chi phí sản xuất nông nghiệp.

PV (Tổng hợp)