Xung quanh việc thu hồi đất ở phường Quán Bàu để xây tổ hợp BMC - Vinh - Plaza

(Baonghean) - Nhằm xây dựng thành phố ngày càng hiện đại, khang trang hơn, thời gian qua TP. Vinh thu hồi đất thực hiện một số dự án chỉnh trang đô thị, trong đó có Dự án Xây dựng Trung tâm Thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC - Vinh - Plaza tại phường Quán Bàu; quá trình này đã gặp phải một số vướng mắc về sự thay đổi của Luật Đất đai.

Những vướng mắc 

Dự án xây dựng Trung tâm Thương mại, văn phòng cho thuê và Căn hộ cao cấp BMC - Vinh - Plaza tại phường Quán Bàu (TP. Vinh) do Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 5436/QĐ.UBND-XD ngày 13/12/2007 và điều chỉnh quy hoạch tại các Quyết định số 575/QĐ.UBND-XD ngày 6/2/2013 và số 5253/QĐ.UBND-XD ngày 6/11/2013.

Hiện trạng bao gồm đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi do UBND phường Quán Bàu quản lý và một phần đất do hộ ông Lê Văn Hồng sử dụng (chuyển lại từ HTX mua bán phường Lê Lợi năm 1991, với giá 26 triệu đồng).

Khu vực TP. Vinh thu hồi để thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC - Vinh - Plaza.
Khu vực TP. Vinh thu hồi để thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC - Vinh - Plaza.

Mặc dù dự án này được phê duyệt từ cuối năm 2007, triển khai thực hiện từ năm 2010, nhưng do quá trình giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc (trong đó có vướng mắc liên quan đến phần đất ông Lê Văn Hồng sử dụng) nên dự án chưa được triển khai thực hiện theo tiến độ đề ra.

Căn cứ Quyết định số 66/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì Dự án Xây dựng Trung tâm Thương mại, Văn phòng cho thuê và Căn hộ cao cấp BMC - Vinh - Plaza thuộc dự án Nhà nước thu hồi đất vì các lý do:

- Thuộc dự án xây nhà ở để bán hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản, dự án xây dựng trung tâm thương mại.

- Dự án này đã được thể hiện tại quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị phường Quán Bàu được UBND tỉnh  Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 5503/QĐ.UBND-CN ngày 31/12/2007.

Theo đó, ngày 22/7/2010, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 224/QĐ-UBND.ĐC thu hồi đất (đợt 1) với diện tích là 10.239,8m2 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (thu hồi theo quy định của Luật Đất đai năm 2003).

Đối với phần diện tích đất còn lại do ông Lê Văn Hồng sử dụng, mặc dù đã có đầy đủ hồ sơ thu hồi đất theo quy định tại Điều 13, Quyết định số 66.2010/QĐ.UBND ngày 26/8/2010 của UBND tỉnh Nghệ An, nhưng do ông Lê Văn Hồng đang có đơn kiến nghị về xác định loại đất (đất ở hay là đất phi nông nghiệp không phải đất ở) đối với diện tích ông sử dụng bị ảnh hưởng bởi dự án.

Trong quá trình xem xét nội dung kiến nghị của ông Lê Văn Hồng, UBND tỉnh và UBND TP.Vinh thấy còn nhiều vướng mắc trong việc xác định loại đất, nên chưa ra quyết định thu hồi, để xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục Quản lý đất đai. Trong quá trình chờ văn bản chỉ đạo, thì Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014.

Sau khi Tổng Cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến tại Văn bản số 1416/TCQLĐĐ, ngày 20/10/2014, UBND TP.Vinh đã ra Quyết định 1821/QĐ-UBND ngày 7/4/2015 về thu hồi phần đất hộ ông Lê Văn Hồng sử dụng (với diện tích 998,2m2) và đồng thời phê duyệt phương án bồi thường tại Quyết định 1822/QĐ-UBND ngày 7/4/2015.

Tuy nhiên, ông Lê Văn Hồng đã làm đơn khiếu nại lên UBND TP.Vinh và khởi kiện UBND TP.Vinh ra Tòa án nhân dân TP.Vinh để yêu cầu hủy một phần Quyết định 1821 và 1822. 

Các ngày 28, 29/6/2016, Tòa án nhân dân TP.Vinh đã xét xử và ra bản án số 2/2016 yêu cầu hủy một phần các Quyết định số 1821, 1822, vì “việc thu hồi đất chưa được Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An chấp thuận thu hồi đất”, nên “trình tự tiến hành thu hồi đất chưa thực hiện đúng trình tự thu hồi đất theo quy định tại Điều 69, Luật Đất đai 2013”.

Khi bản án có hiệu lực, ngày 19/9/2016, UBND TP.Vinh đã ra Quyết định số 6379/QĐ-UBND về việc hủy bỏ các Quyết định 1821 và 1822, với lý do “thực hiện bản án số 2/2016 của Tòa án nhân dân TP. Vinh” và “Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan lập lại phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ ông Lê Văn Hồng để thực hiện Dự án Xây dựng Trung tâm Thương mại, Văn phòng cho thuê và Căn hộ cao cấp BMC - Vinh - Plaza tại phường Quán Bàu; trình UBND thành phố phê duyệt theo đúng quy trình của pháp luật”.

Thực hiện đúng quy trình

Nhằm thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Luật Đất đai năm 2013, về việc thu hồi đất, ngày 29/4/2016, UBND TP.Vinh đã có Công văn số 1839/UBND-TNMT gửi UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung Dự án Xây dựng Trung tâm Thương mại, Văn phòng cho thuê và Căn hộ cao cấp BMC – Vinh - Plaza tại phường Quán Bàu vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Ngày 4/5/2016, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2205/STNMT-QLĐĐ báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng Trung tâm Thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC - Vinh - Plaza tại phường Quán Bàu với tổng diện tích là 0,15ha.

Tiếp theo, ngày 12/5/2016 UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 3134/TTr-UBND trình Thường trực HĐND tỉnh chủ trương thu hồi để thực hiện dự án này. 

Ngày 15/6/2016, Thường trực HĐND tỉnh có Công văn số 130/HĐND thống nhất chủ trương thu hồi đất mà UBND tỉnh đã trình. 

Ngày 19/7/2016, UBND tỉnh có Văn bản số 5140/UBND-CN trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất trong đó có Dự án Xây dựng Trung tâm Thương mại, Văn phòng cho thuê và Căn hộ cao cấp BMC - Vinh - Plaza tại phường Quán Bàu với diện tích 0,15 ha.

Trên cơ sở đó, ngày 4/8/2016, HĐND tỉnh ra Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nghị quyết này thông qua 225 công trình, dự án với diện tích 766,91 ha trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai (ngoài danh mục 2.276 công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 20/12/2015), trong danh mục các công trình cần thu hồi đất có Dự án Xây dựng Trung tâm Thương mại, Văn phòng cho thuê và Căn hộ cao cấp BMC – Vinh - Plaza tại phường Quán Bàu với diện tích 0,15 ha.

Ngày 28/10/2016, Sở Tài Nguyên và Môi trường có Tờ trình số 6125.STNMT-QLĐĐ trình UBND tỉnh về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Vinh. Ngày 3/11/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Vinh, trong đó có Dự án Xây dựng Trung tâm Thương mại, Văn phòng cho thuê và Căn hộ cao cấp BMC - Vinh - Plaza tại phường Quán Bàu.

Ngày 14/12/2016, UBND TP.Vinh ra thông báo số 345/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng Trung tâm Thương mại, Văn phòng cho thuê và Căn hộ cao cấp BMC - Vinh - Plaza tại phường Quán Bàu, đợt 2.

Như vậy, theo trình tự, việc UBND, HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương cho TP.Vinh thu hồi đất thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, Văn phòng cho thuê và Căn hộ cao cấp BMC - Vinh - Plaza tại phường Quán Bàu, TP.Vinh là phù hợp với quy định của Luật Đất đai./.

Nhóm P.V

Tin mới

Truyện ngắn: Đi làm vợ người khác

Đọc truyện đêm khuya: Đi làm vợ người khác

(Baonghean.vn) - Truyện ngắn của Hữu Phương hấp dẫn đến từng chi tiết. Bằng việc miêu tả tỉ mẩn về đời sống của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, với hàng loạt tình tiết gay cấn, nhiều kịch tính, Hữu Phương đã mang đến cho độc giả một truyện ngắn thật độc đáo và lôi cuốn.
Đẩy mạnh truyền thông tự xét nghiệm và dự phòng trước phơi nhiễm HIV trong giới trẻ

Đẩy mạnh truyền thông tự xét nghiệm và dự phòng trước phơi nhiễm HIV trong giới trẻ

(Baonghean.vn) - Chiều 27/11, tại Trường Đại học Y khoa Vinh diễn ra sự kiện truyền thông về tự xét nghiệm và dự phòng trước phơi nhiễm HIV do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Sở Y tế Nghệ An tổ chức; Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/11

(Baonghean.vn) - Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên cao cấp; Sức mua dịp Black Friday ở Nghệ An tăng mạnh; 1.500 thanh niên miền núi tham gia Ngày hội giới thiệu việc làm; Trọng tài bóng đá đầu tiên của Nghệ An nhận danh hiệu Còi vàng 2022... là những tin tức nổi bật ngày 27/11.
Mua sắm

Sức mua dịp Black Friday ở Nghệ An tăng mạnh

(Baonghean.vn) - Black Friday là dịp khuyến mại mỗi năm chỉ có một lần, có nguồn gốc từ Mỹ, được tổ chức vào ngày thứ 6 tuần thứ 4 của tháng 11. Sau 2 năm trầm lắng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay, thị trường bán lẻ dịp Black Friday ở Nghệ An sôi động, sức mua tăng mạnh…
Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến

Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến

Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (GASA) mới đây đã công bố một báo cáo về tình trạng lừa đảo trực tuyến trên toàn cầu. Theo báo cáo này, số vụ lừa đảo trực tuyến đang bùng nổ mạnh thời gian gần đây. Trong đó, riêng số vụ lừa đảo trực tuyến trên toàn cầu trong năm 2021 là 266 triệu vụ, tăng 90%.
Cuộc chạy trốn hơn 10 năm của sát thủ người Nghệ

Cuộc chạy trốn hơn 10 năm của sát thủ người Nghệ

(Baonghean.vn) - Sau khi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh giết người theo "đơn đặt hàng", Nguyễn Văn Sơn đã lẩn trốn trong suốt hơn 10 năm trời. Trở về Việt Nam, tham gia bữa tiệc anh em tổ chức chúc mừng chia tay để đi “trốn tiếp”, Nguyễn Văn Sơn không hề nghĩ rằng đó là bữa tiệc cuối cùng.
Ngộ độc

Điểm tuần: Ngộ độc

(Baonghean.vn) - Luật “An toàn thực phẩm” có đến 13 điều cấm nhưng vẫn cứ có đến hơn 600 học sinh bị ngộ độc. Luật sở hữu trí tuệ nghiêm cấm xâm phạm bản quyền, nhưng các kênh bóng đá lậu vẫn được phát tràn lan. Còn với Ban tổ chức World Cup 2022 thì lại vừa có một lệnh cấm rất oái ăm.
Khó cho phía núi…

Khó cho phía núi…

(Baonghean.vn) - Sáng 23/11, dự buổi làm việc của 2 Đoàn Giám sát chuyên đề HĐND tỉnh với UBND tỉnh, để ý phát biểu của vị đại diện Sở Xây dựng. Ông này nêu lên một nghịch lý đang hiện hữu tại các huyện trung du, miền núi.
Vì sao rất nhiều người Mông có tên là Tủa (Tuam/Tuôv)?

Vì sao rất nhiều người Mông có tên là Tủa (Tuam/Tuôv)?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh giao thoa văn hóa toàn cầu, người Mông có thể chọn cho con cái họ những cái tên rất “Việt”, rất “Tây”, nhưng vẫn còn rất nhiều người Mông lựa chọn những cái tên rất “Mông”. Một trong những cái tên được đặt phổ biến nhất trong cộng đồng người Mông là Tủa.