Ý kiến đại biểu đánh giá về kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII

Thành Cường - Thanh Lê

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra. Bên lề kỳ họp, các đại biểu có ý kiến đánh giá, nhìn lại kỳ họp cũng như các kiến nghị, đề xuất để những nội dung được bàn bạc, thảo luận tại kỳ họp lần này đi vào cuộc sống có hiệu quả cao nhất.