Yên Thành chung sức xây dựng Nông thôn mới

(Baonghean) - Là huyện thuần nông, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, Yên Thành dẫn đầu toàn tỉnh về phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 19/38 xã đạt chuẩn. Yên Thành đang phấn đấu huyện về đích NTM trong năm 2020.

Về Minh Thành đúng thời điểm người dân xóm 2 đang tập trung đổ bê tông đường xóm. Ông Lăng Trọng Thanh - Bí thư Chi bộ xóm 2 cho biết, xóm có hơn 2,5km thì hiện đã làm được 1,5km. Để làm đường bê tông xóm, ngoài xi măng do nhà nước hỗ trợ, mỗi  khẩu phải đóng thêm 700.000 đồng.

Minh Thành là xã miền núi của huyện Yên Thành đăng ký về đích NTM trong năm 2017. Hiện nay xã đã đạt 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí đang phấn đấu hoàn thành là giao thông và làng văn hoá. Nan giải nhất là giao thông, toàn xã có 65 km đường xã và thôn xóm, hiện đã đổ nhựa, bê tông được 25km. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, để hoàn thành tiêu chí giao thông, xã phải bê tông, cứng hoá 40 km đường còn lại. Đối với một xã như Minh Thành, đây thực sự là một thử thách khó vượt qua để hoàn thành lộ trình xây dựng NTM.

Người dân xã Minh Thành (Yên Thành) làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Thu Huyền

Ông Phan Phúc Hảo - Bí thư đảng uỷ xã Minh Thành cho hay: Đối với làng văn hoá, hiện đã có 7/11 làng, còn 4 làng chưa đạt nhưng việc hoàn thành tiêu chí này không khó, vướng nhất hiện nay vẫn là giao thông. Địa bàn xã rộng, dân ít nên việc huy động sức dân gặp nhiều khó khăn. 

Khó khăn của xã Minh Thành cũng là tình trạng chung của huyện Yên Thành. Trong năm 2016, huyện đã tổ chức làm được 80,5km đường bê tông nhưng đến nay vẫn còn 18 xã chưa đạt tiêu chí giao thông. Ông Nguyễn Văn Dương – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện cho biết, những xã có điều kiện thuận lợi thì đã về đích, số còn lại các xã tốp sau điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. Các xã miền núi bán sơn địa như Minh Thành, Đồng Thành… địa hình rộng, đời sống người dân còn vất vả, việc huy động khó.

Trong khi đó, sự hỗ trợ của nhà nước hạn chế, các xã sau khó khăn hơn nhưng lượng xi măng hỗ trợ cũng như của các xã về đích trước nên rất khó thực hiện. Đó là chưa kể tư tưởng quyết tâm xây dựng NTM của người dân, lãnh đạo các xã cũng không cao. Năm 2017 Yên Thành chỉ có 2 xã được đăng ký về đích với tỉnh là Minh Thành và Mỹ Thành, 2 xã này được tỉnh hỗ trợ xi măng nhưng 4 xã khác là Trung  Thành, Đồng Thành, Bảo Thành, Vĩnh Thành đăng ký cấp huyện nên chỉ được hỗ trợ xi măng sau khi đã hoàn thành các tiêu chí, điều này đồng nghĩa với việc các xã phải lo kinh phí rất vất vả.

Ngay như Sơn Thành là xã đầu tiên được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2015, được UBND tỉnh chọn là 1 trong 3 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong toàn tỉnh nhưng hiện còn 3 tiêu chí chưa đạt là giao thông, thủy lợi và hình thức tổ chức sản xuất. Đến nay xã Sơn Thành đã đạt được 16/19 tiêu chí (theo bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu). Ông Phan Văn Tuyên – Chủ tịch UBND huyện cho biết: Nguồn vốn ngân sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới còn hạn hẹp, trong khi nhu cầu xây dựng hạ tầng nông thôn mới cao, huyện có địa bàn rộng, nhiều đơn vị hành chính, ngân sách địa phương còn hạn hẹp đã ảnh hưởng nhiều đến tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Năm 2016, toàn huyện có 601 tiêu chí đạt chuẩn tăng 52 tiêu chí so với năm 2015 (549 tiêu chí), bình quân 15,8 tiêu chí đạt chuẩn/xã. Có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016, nâng tổng số xã đạt đến hết năm 2016 là 19 xã, đạt từ 15 đến 18 tiêu chí 8 xã (21,05%). 


Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Yên Thành là huyện dẫn đầu của tỉnh trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình vào triển khai thực hiện, năm 2016, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình 370,652 tỷ đồng. Trong đó: Vốn ngân sách 117,170 tỷ đồng, chiếm 32%; Vốn lồng ghép 28,9 tỷ đồng, chiếm 8%; Vốn khác 9,040 tỷ đồng, chiếm 2%; Vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư 215,747 tỷ đồng, chiếm 58%.

Chẳng hạn tại Minh thành, dù còn nhiều khó khăn nhưng xã đã tìm mọi nguồn vốn hỗ trợ từ tỉnh đến huyện, trích từ ngân sách xã, vận động con em Thành đạt để đầu tư hạ tầng khang trang sạch đẹp; xây dựng Trạm y tế với tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn tỉnh là 4,5 tỷ đồng, ngân sách xã bỏ ra hơn 500 triệu đồng). Hiện nay, ngoài việc nỗ lực hoàn thành tiêu chí giao thông và làng văn hoá, xã cũng đang củng cố lại các tiêu chí khác.

Đồ họa: Hữu Quân

“Năm 2017, chúng tôi nỗ lực phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM: Minh Thành, Mỹ Thành, Trung Thành, Đồng Thành, Bảo Thành, Vĩnh Thành đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới 25/38 xã. Phấn đấu bình quân mỗi xã chưa về  đích, tăng 1-2 tiêu chí đạt chuẩn, không còn xã đạt dưới 9 tiêu chí. Tiếp tục chỉ đạo, xây dựng xã Sơn Thành đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Đẩy mạnh công tác xây dựng các mô hình phát triển sản xuất tăng thu nhập cho người dân, nhân rộng các mô mình có hiệu quả kinh tế cao. Yên Thành đang phấn đấu huyện về đích NTM trong năm 2020". - Ông Phan Văn Tuyên – Chủ tịch UBND huyện Yên Thành chia sẻ.

Để đạt mục tiêu đề ra, thời gian tới Yên Thành tiếp tục chỉ đạo nâng cao số lượng, chất lượng các tiêu chí. Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục rà soát, hoàn thiện nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, hiện đại theo bộ tiêu chí mới hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Những xã đã đạt chuẩn có tiêu chí không đạt so với bộ tiêu chí mới phải thực hiện bổ sung hoàn thiện trong năm 2017. Tập trung xử lý nợ và không để phát sinh thêm nợ xây dựng cơ bản, không phê duyệt và đầu tư xây dựng các công trình khi chưa xác định được nguồn vốn đảm bảo.

Riêng các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, tổ chức rà soát đánh giá từng nội dung của tiêu chí, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể từng nội dung gắn với việc lồng ghép kết hợp với huy động nguồn lực của nhân dân để triển khai thực hiện; đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được đảm bảo đạt đồng bộ, bền vững.

Thu Huyền