Yên Thành: Phấn đấu đến năm 2020 có thêm 11 làng nghề và làng có nghề

(Baonghean.vn) - Ngày 7/6, Liên minh HTX tỉnh Nghệ An và UBND huyện Yên Thành tổ chức lễ Ký kết chương trình phối hợp phát triển kinh tế tập thể, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2016-2020.

Trên địa bàn huyện Yên Thành hiện có 53 HTX nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Trong đó, có 14 HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể. Toàn huyện có 13 làng nghề và 17 làng có nghề đã được công nhận.

Đại diện Liên minh HTX Nghệ An và lãnh đạo UBND huyện Yên Thành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2020

Thời gian qua huyện Yên Thành đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp nhằm kinh tế tập thể, TTCN và làng nghề pháp triển. Nhờ đó, đến nay, huyện đã có 17 HTX được thành lập mới và chuyển đổi theo luật HTX-2012; từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả. Các HTX còn lại sẽ hoàn thành chuyển đổi trước thời điểm 30/6/ 2016.

Trong lĩnh vực phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, mục tiêu của huyện Yên Thành giai đoạn 2016-2020 chú trọng các ngành, nghề gắn với đời sống, sinh hoạt của nhân dân như: cơ khí, gò hàn, sửa chữa ô tô, xe máy, mộc dân dụng, may mặc, chế biến nông, lâm sản....

Sản xuất hàng mây tre đan ở làng nghề Đông Phú xã Khánh Thành, Yên Thành (Ảnh: Xuân Hoàng)

Đối với công tác đào tạo nghề, huyện Yên Thành dự kiến mỗi năm sẽ mở 15 lớp đào tạo nghề, với kinh phí đào tạo 3,75 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện có thêm 6 làng có nghề và 5 làng nghề.

Nhằm thúc đẩy sự pháp triển kinh tế tập thể, TTCN và làng nghề trên địa bàn huyện Yên Thành thời gian tới, chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên minh HTX Nghệ An và UBND huyện, đến năm 2020 tập trung vào các trọng tâm: Phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền; xây dựng mô hình HTX điển hình; xây dựng liên kết chuỗi giá trị sản xuất; đào tạo bồi dưỡng cán bộ HTX và công tác  đào tạo nghề, xây dựng làng nghề, làng có nghề, công nhận nghệ nhân, thợ giỏi.v.v.

 Thái Dương

 Đài TT.TH Yên Thành