Báo chí Nghệ An bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm

(Baonghean) - Chủ tịch Hồ chí Minh, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, đồng thời là người khai sinh, người thầy của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhà báo cách mạng vĩ đại, với việc sáng lập ra tờ báo Thanh Niên (cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên) vào ngày 21/6/1925, và ngày 21/6 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của Báo chí Cách mạng Việt Nam.
 
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản báo chí vô cùng to lớn và phong phú, trong đó thể hiện sinh động những tư tưởng, quan điểm của Người về báo chí cách mạng, về nhân dân, về chính trị, kinh tế, văn hoá, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực đời sống xã hội. Di sản đó cũng thể hiện đạo đức, phong cách, bản lĩnh tuyệt vời của một nhà báo cách mạng lớn, là tài sản vô giá đối với những người làm báo chúng ta hôm nay. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, báo chí cách mạng Việt Nam luôn theo kịp những sự kiện quan trọng có tính thời đại, thông tin nhanh chóng những vấn đề nổi cộm, nóng bỏng, thiết thực, hữu ích đến các tầng lớp nhân dân, nối kết và truyền thông khá hoàn chỉnh với các hệ thống thông tin hiện đại của thế giới, mang tính toàn cầu cao.
Phóng viên tác nghiệp tại Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An 2015. Ảnh: Nguyên Sơn
Kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm nay  (21/6/1925 - 2015), chúng ta tự hào Nghệ An là trung tâm báo chí cách mạng từ năm 1929 đến tháng 12/1946, với trên 30 tờ báo do Xứ ủy Trung Kỳ và Tỉnh ủy Nghệ An sáng lập. Đã có vai trò quan trọng tập hợp lực lượng cách mạng, xây dựng tổ chức đảng, tổ chức công hội làm hạt nhân chính trị lãnh đạo quần chúng làm nên phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh long trời lở đất, lập nên chính quyền công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
 
Kế thừa và phát triển nền báo chí cách mạng, hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có: Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Công an Nghệ An, Báo Lao động Nghệ An, Tạp chí Sông Lam, Tạp chí Văn hóa, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Báo Quân khu 4, Đặc san Người làm báo Nghệ An, các Đài TT-TH huyện, thành phố, thị xã. Ngoài ra còn có trên 40 văn phòng đại diện và thường trú các báo Trung ương, ngành, địa phương tại Nghệ An. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện, thiết bị tác nghiệp hiện đại. Là lực lượng nòng cốt, quan trọng trên mặt trận tư tưởng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, các hội viên nhà báo trong mái nhà chung của tổ chức Hội luôn luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, trung thành với cách mạng và có bước trưởng thành toàn diện, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích đi đầu trong công tác thông tin tuyên truyền, có mặt ở tất cả những nơi khó khăn, gian khổ, thiên tai bão lũ, dịch bệnh để thông tin kịp thời đến công chúng và giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ chính quyền, các ngành trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tích cực vào việc đưa Nghệ An thoát khỏi tỉnh nghèo, vươn lên trong hội nhập và phát triển. 
Đồng chí Lê Bá Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Nhì cho các tác giả đạt giải báo chí chủ đề Xây dựng NTM và xóa đói, giảm nghèo tỉnh Nghệ An - 2014.
Những năm qua, báo chí Nghệ An đã có những đóng góp to lớn trong tuyên truyền các quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, kịp thời phê phán những thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Báo chí đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tổng kết thực tiễn các cơ chế, chính sách trong thu hút đầu tư và khai thác các nguồn nội và ngoại lực; tham gia quá trình giám sát và phản biện xã hội, quản lý nhà nước; kịp thời biểu dương, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tích cực tham gia chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ kỷ cương pháp luật. Qua đó góp phần giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về mảnh đất xứ Nghệ, nâng cao dân trí, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng chính quyền, góp phần tạo vị thế, hình ảnh về mảnh đất, con người Nghệ An với bạn bè trong nước và quốc tế.
 
Bên cạnh những thành tích nổi bật, chúng ta vẫn còn nhiều tồn tại, khuyết điểm cần phải khắc phục, đó là: Nội dung một số bài viết, chương trình PT-TH chưa thật sự hấp dẫn. Chưa có nhiều bài viết, chương trình PT-TH phản ánh, giới thiệu gương người tốt, việc tốt, những điển hình nhân tố mới trên các lĩnh vực. Chưa có những tác phẩm xuất sắc nổi trội về thành tựu kinh tế - xã hội mang tính tổng kết thực tiễn và bài học kinh nghiệm trong quản lý điều hành phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và cơ sở. Đạo đức nghề nghiệp người làm báo ở một số nhà báo chưa được đề cao, thể hiện một số bài viết chưa sát thực tế, thông tin thiếu chính xác, thiếu kiểm chứng, trình độ tinh thông nghề nghiệp còn hạn chế. Chưa đi sâu, tìm tòi, sáng kiến, đổi mới hình thức thể hiện, tác phẩm báo chí còn đơn điệu, thiếu hấp dẫn khán thính giả và độc giả. Một số ít phóng viên thiếu tâm huyết với nghề.
 
Trước yêu cầu mới của đất nước, Đảng và nhân dân giao phó cho thế hệ nhà báo hôm nay một nhiệm vụ hết sức nặng nề “Chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng”. Hơn bao giờ hết, mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo, hội viên trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh phải thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp, nghĩa vụ công dân của mình trước sự nghiệp cao cả. Đó là: Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, bám sát Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Nghệ An đến năm 2020; các giải pháp, đề án của tỉnh về phát triển kinh tế, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, nâng cao năng lực chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp, các tổ chức và doanh nghiệp. Báo chí Nghệ An chủ động, tích cực, nhạy bén, trách nhiệm trong tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội trước các vấn đề, sự kiện lớn của đất nước, quê hương, tạo niềm tin mới trong hành trang của mình, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trên các trang báo, chương trình PT - TH, trang thông tin điện tử cần thể hiện thật sinh động, đậm nét điển hình tiên tiến, có chiều sâu tư tưởng. Gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, hình ảnh đất nước, quê hương tươi mới, năng động, giàu sức vươn lên phải là chủ đề nổi bật xuyên suốt. Đồng thời, thường xuyên cân nhắc, xử lý thật tốt trách nhiệm phê phán cái xấu, tiêu cực, non kém trong các lĩnh vực. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi hội viên nhà báo phải luôn nhận thức được vấn đề có tính nguyên tắc là: “Chống” phải bắt đầu từ “xây”, “chống” bằng thái độ “xây”, “Xây” thật tốt cũng là để “chống” thật tốt. 
 
Phát huy truyền thống 90 năm của Báo chí cách mạng Việt Nam, trước yêu cầu và nhiệm vụ mới của đất nước, của tỉnh nhà, đội ngũ người làm báo Nghệ An tiếp tục thực hiện những điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Thực hiện tốt định hướng tuyên truyền, báo chí bám sát cuộc sống, bản lĩnh nghề nghiệp người làm báo được tăng cường. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh nhà, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Xây dựng đội ngũ những người làm báo cách mạng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, vững vàng về tư tưởng, chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, chuyên môn, sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Với vai trò trách nhiệm của mình, đội ngũ người làm báo trên quê hương Bác Hồ nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.
 
Trần Duy Ngoãn
(Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An)