Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND

(Baonghean.vn) - Sáng 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân; triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm do Quốc hội và HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Tham gia Hội nghị có gần 200 đại biểu là HĐND tỉnh; Thường trực, Trưởng các Ban HĐND các huyện, thành, thị xã; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.                                              Toàn cảnh hội nghị tập huấn.
 
Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Hiệu quả hoạt động của HĐND được đảm bảo bằng hiệu quả các kỳ họp, hoạt động Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND. Việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND ngang tầm nhiệm vụ được xác định là một giải pháp quan trọng, thúc đẩy sự đổi mới, nâng cao năng lực của HĐND nói chung và đại biểu HĐND nói riêng. Người đại biểu HĐND không chỉ cần có tâm huyết và ý thức trách nhiệm mà còn cần được rèn luyện năng lực và kỹ năng hoạt động với cương vị người đại biểu nhân dân. Vì vậy, yêu cầu các đại biểu tập trung theo dõi, tiếp nhận đầy đủ các thông tin, xem đây chính là tài liệu quý của mình để vận dụng vào thực tiễn hoạt động HĐND của mình, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp.
 
Trong thời gian 2 ngày, dưới sự truyền đạt của các chuyên gia thuộc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội, các đại biểu sẽ được tiếp thu các kỹ năng hoạt động: kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND; kỹ năng giám sát trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; kỹ năng giám sát trong lĩnh vực tài chính – ngân sách; kỹ năng xem xét, đánh giá thẩm tra dự thảo nghị quyết và giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND.
 
Cũng trong khuôn khổ lớp tập huấn, các đại biểu cũng sẽ được nghe phổ biến Nghị quyết 35/2012/QH13 và Nghị quyết 561/2013/UBTVQH 13 về Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm do Quốc hội và HĐND bầu hoặc phê chuẩn.


Minh Chi