Các trường đào tạo ngành kinh tế tìm phương pháp đổi mới giảng dạy

(Baonghean.vn) - Trước bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nguồn đầu vào của các trường cao đẳng kinh tế, trung cấp chuyên nghiệp bị thu hẹp, hiệp hội các trường cao đẳng kinh tế, trung cấp chuyên nghiệp Việt Nam đang cùng nhau tìm giải pháp.
                                      Buổi tọa đàm trước hội thảo chính.
 

Ngày 28/5, tại Trường cao đẳng kinh tế Nghệ An, Hiệp hội các trường cao đẳng, trung cấp kinh tế - kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học “tổ chức biên soạn, quản lý, sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy trong các trường CĐ, TCCN” và “Đổi mới công tác tuyển sinh trong các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp”.
    Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chí, Chủ tịch hiệp hội trình bày tham luận tại hội thảo     Học sinh, sinh viên tham quan triển lãm giáo trình, tài liệu giảng dạy
 

Với sự tham gia của tất cả các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo ngành kinh tế ở Việt Nam, hội thảo đã nghe các tham luận về đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp biên soạn, quản lí giáo trình của ngành kinh tế - kỹ thuật trong bối cảnh mới, đáp ứng với nhu cầu của học sinh, sinh viên yêu cầu đào tạo của xã hội hiện nay.

 

Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp ngừng hoạt động rất nhiều, nhu cầu nhân lực là sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp các ngành kinh tế giảm sút đã tác động rất lớn đến việc lựa chọn ngành nghề học tập của học sinh, sinh viên và ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn đầu vào của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên cả nước. Tại hội thảo này, các trường trong hiệp hội cũng ngồi lại với nhau, chia sẻ kinh nghiệm và tìm ra các phương pháp tuyển sinh phù hợp trong bối cảnh mới.

 

Bên cạnh hội thảo, các trường trong hiệp hội cũng đã tổ chức triển lãm giáo trình, tài liệu giảng dạy trong ngành kinh tế, thu hút đông đảo giáo viên và học sinh, sinh viên của các trường tham quan, tìm hiểu.


Nguyên Khoa