Cần rà soát, bổ sung quy chế, chấn chỉnh kỷ cương lề lối làm việc

(Baonghean.vn) - Ngày 2/10, Đoàn công tác của Sở Nội Vụ kết hợp Thanh tra tỉnh kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 10 - CT/UBND, tại UBND huyện Quỳ Châu, và hai xã Châu Tiến và Châu Thắng.
 
Kiểm tra quân số tại các phòng ban UBND huyện Quỳ Châu
 
Qua kiểm tra thực tế cho thấy, đa số cán bộ công chức huyện Quỳ Châu đã chấp hành nghiêm giờ làm việc, không có tình trạng uống rượu bia, trong thi hành nhiệm vụ đa số đều đạt chuẩn mực văn hóa công sở, tuy nhiên tại Quỳ Châu cán bộ công chức chưa có thẻ công chức theo quy định. Tại Trung tâm “một cửa” việc bố trí cán bộ và các văn bản quy phạm pháp luật chưa được tiến hành đúng theo quy chuẩn.
 
Đoàn làm việc tại UBND huyện Quỳ Châu
 
Là xã điểm về xây dựng nông thôn mới, tại xã Châu Tiến UBND Đảng ủy và UBND xã đã lồng ghép triển khai thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 10- CT/UBND và Quy định 740/ QĐ - HU ngày 12/11/2013 của Huyện ủy về không uống rượu bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa, trong các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng; đã triển khai việc niêm yết các thủ tục hành chính theo quy định tại nơi công sở. Đặc biệt tại Châu Tiến, UBND xã bố trí chấm công giờ làm việc và đã đưa ra chế tài xử lý những công chức vi phạm.
 
Kiểm tra quân số tại văn phòng “một cửa” UBND xã Châu Tiến
 
Tuy nhiên, UBND xã Châu Tiến vẫn chưa triển khai rà soát sửa đổi quy chế làm việc, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật tại nơi công sở một cách bài bản, chặt chẽ. Việc thực hiện uống rượu bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa, hút thuốc lá nơi công sở đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ nhưng vẫn chưa triệt để. 
 
Tại xã Châu Thắng chưa có văn bản thể hiện việc triển khai nội dung Chỉ thị 17 và Chỉ thị 10 cũng như Quyết định 740 của Huyện ủy. Tuy nhiên công chức của UBND Châu Thắng đã thực hiện nghiêm quy định về giờ làm việc, không có cán bộ vi phạm về quy định cấm uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa.
 
Sau khi kiểm tra, đoàn công tác của tỉnh ghi nhận những tích cực của các đơn vị, cơ quan trong việc triển khai, chấp hành Chỉ thị 17 – CT của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 10- CT/UBND. Đồng thời đoàn khuyến nghị một số nội dung để các đơn vị địa phương thấm nhuần trong việc chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc để nội dung chỉ thị ngày càng đi vào thực chất.
 
Thanh Nga