Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin

(Baonghean.vn) - Sáng 9/10, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
 
Các các đồng chí Nguyễn Bắc Son - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Bùi Thế Đức – Phó Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 
 
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: CNTT đã, đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tác động đến mỗi cá nhân và tổ chức; trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật đóng góp vai trò quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của đất nước và mỗi địa phương. Vị thế trong lĩnh vực CNTT của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên. Đồng chí cũng khẳng định: Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 01/7/2014 tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng đối với lĩnh vực CNTT, khẳng định vị trí, vai trò của CNTT; đây là tiền đề quan trong, tạo ra cơ hội mới cho ngành CNTT phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đề nghị hội nghị nghiên cứu, quán triệt một cách sâu sắc Nghị quyết 36; tập trung  thảo luận chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết đúng trọng tâm. Các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương cần quán triệt, xây dựng chương trình, kế  hoạch hành động thực hiện Nghị quyết; quan tâm đưa Nghị quyết vào các chương trình, kế hoạch, đề án của các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương và đưa vào văn kiện đại hội Đảng các cấp…
 
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền chủ trì tại điểm cầu Nghệ An
 
Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thế Đức – Phó Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp phổ biến Nghị quyết, trong đó nêu rõ tư tưởng, quan điểm, mục tiêu, nhận thức về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin theo tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW. Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng trình bày các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về ứng dụng và phát triển CNTT theo tinh thần Nghị quyết 36 và dự thảo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết.
 
Tin, ảnh: Mai Hoa