Đồng chí Vi Văn Định tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) –Đại hội Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020 đã thành công tốt đẹp.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn khóa XXVIII đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí với tỷ lệ phiếu đạt cao; bầu đồng chí Vi Văn Định – Bí thư Huyện ủy khóa XXVII tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020 với 100% phiếu bầu.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn khóa XXVIII bỏ phiếu bầu Bí thư Huyện ủy khóa XXVIII

Các đồng chí Phan Tiến Hải và Lê Hồng Sơn cũng được bầu tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy với 100% phiếu bầu. BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020 cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn khóa XXVIII

Chiều cùng ngày, Đại hội tiếp tục nghe tham luận của các địa phương, ban, ngành đưa ra các giải pháp, kinh nghiệm để thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 -2020 nhằm xây dựng huyện Nghĩa Đàn phát triển tương xứng với tiềm năng; đồng thời thảo luận đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội Đảng bộ cấp trên.

Đồng chí Phan Văn Phú - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Yên trình bày tham luận về nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của BCH, BTV Huyện ủy khóa mới

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp và thảo luận đóng góp vào Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo về tiêu chuẩn, cơ cấu số lượng nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội
Các đại biểu bầu các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020
BCH Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020 nhận nhiệm vụ trước Đại hội

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020 và bầu các đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020.

Thành Duy