Đưa Yên Thành phát triển trở thành huyện khá của tỉnh

(Baonghean.vn) Sáng 22/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức khai mạc trang trọng.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thế Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. 269 đại biểu đại diện cho hơn 11.000 đảng viên từ 87 tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ huyện tham dự đại hội.

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội.
Đoàn Chủ tịch đại hội.

Đúng 7 giờ, đại hội bắt đầu bằng chương trình văn nghệ ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và ca ngợi quê hương, đất nước đổi mới.

Báo cáo chính trị tại tại đại hội do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Bí thư Huyện ủy trình bày, nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2010 - 2015, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và con em Yên Thành xa quê, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Thành đã đoàn kết, nỗ lực và giành được nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Bí thư Huyện ủy Yên Thành trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.

Nổi bật, có 32/42 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,65%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 26 triệu đồng/năm, gấp 2,2 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp xuống 44,07%; tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng lên 20,5%; dịch vụ 35,83%. Hoạt động đối ngoại đạt kết quả tích cực, thu hút được một số dự án như Nhà máy may Nhật Bản; Nhà máy gạch tuynel Đồng Thành....

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh và lão thành cách mạng tham dự đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự và chỉ đạo đại hội.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, hiện có 7 xã đã về đích, tính đến hết năm 2015 sẽ có tổng 13 - 14 xã về đích NTM. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều bước chuyển quan trọng, nhất là tỷ lệ xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt 72,7%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,5%. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

Về công tác xây dựng Đảng, chú trọng năng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở. Vai trò của MTTQ và đoàn thể chính trị ngày càng được khẳng định trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác kiểm tra, dân vận được đổi mới, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại. Đó là tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng tiềm năng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa có bước đột phát triển kinh tế. Văn hóa - xã hội có một số chỉ tiêu chưa đạt nghị quyết đề ra; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập trung lãnh đạo để huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển. Duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững; chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế. Tăng cường đầu tư cho kết cấu hạ tầng kỹ thuật; phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - xã hội. Củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Phát huy nội lực, kết hợp thu hút các chương trình, dự án, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phấn đấu hàng năm Đảng bộ huyện đạt Vững mạnh; đưa Yên Thành trở thành huyện khá của tỉnh và đạt huyện nông thôn mới vào năm 2019.

Toàn cảnh đại hội.

Đại hội tiến hành thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015; thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đặc biệt chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó gợi mở, đề ra các giải pháp tích cực nhằm góp phần đưa huyện Yên Thành tiếp tục có bước phát triển cao hơn, trở thành huyện khá của tỉnh và đạt huyện nông thôn mới vào năm 2019.

Đại biểu xã Long Thành trình bày tham luận về kinh nghiệm và giải pháp đưa huyện Yên Thành trở thành huyện nông thôn mới.
Đại biểu xã Hùng Thành đề nghị cần bổ sung thêm các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Yên Thành nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở chia sẻ một số thông tin về kinh tế - xã hội của tỉnh với những thuận lợi, hạn chế, thách thức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Yên Thành cần định hướng, đưa ra mục tiêu phát triển và chỉ tiêu cụ thể nhằm tạo sự bứt phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại đại hội, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp đưa Yên Thành phát triển.

Trước mắt là đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thu nhập cho người dân; tập trung thu hút các dự án để công nghiệp gắn với chế biến phù hợp vùng nguyên liệu và lao động của huyện. Phát triển doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp vừa và nhỏ để thu hút nguồn vốn và giải quyết việc làm. Trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao để phát triển, gắn sản xuất với chế biến: cam, dứa, sắn, dược liệu, lúa, cao su... Phát triển nông thôn mới gắn với xóa đói, giảm nghèo, xây dựng mô hình kinh tế, phát triển làng nghề, làng có nghề, kinh tế hộ gia đình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, Yên Thành cần quan tâm phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại. Phát triển hạ tầng, trước hết là phát triển đô thi thị trấn và thị tứ, tạo động lực để phát triển kinh tế của huyện. Quan tâm đào tạo nghề, hướng nghiệp dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Phát triển giáo dục - y tế, thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; đảm bảo an ninh trật tự. Có biện pháp, giải pháp đào tạo, bố trí cán bộ trẻ, năng lực tốt, vì dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 46 đồng chí.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.

Cũng trong sáng 22/7, Đại hội tiến hành công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kết quả bầu cử sẽ được Báo Nghệ An điện tử cập nhật ở bản tin sau.

Mai Hoa