HĐND tỉnh giám sát đầu tư xây dựng cơ bản tại Diễn Châu

(baonghean.vn) - Ngày 13/10, Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo Nghị quyết HĐND tỉnh tại huyện Diễn Châu.

Cùng tham gia có đại diện Sở Kế hoạch – Đầu tư; Sở Tài chính và Kiểm toán Nhà nước khu vực II.

Giám sát dự án kè đê cửa sông Diễn Ngọc

Buổi sáng đoàn giám sát tại các dự án đang được triển khai, gồm dự án đường từ Diễn Ngọc đi Diễn Kim; kè đê Cửa động Diễn Ngọc; đê ngăn mặn Bích – Vạn – Ngọc; khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền lạch Vạn; cụm công nghiệp nhỏ Tháp – Hồng – Kỷ; dự án tỉnh lộ 205.

Giám sát dự án neo đậu tránh trú bão tàu thuyền tại lạch Vạn
Giám sát đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp nhỏ Hồng-Tháp-Kỷ


Buổi chiều, đoàn đã có cuộc làm việc với UBND huyện. Theo báo cáo, trong 3 năm 2012 – 2014, tỉnh đã phê duyệt kế hoạch đầu tư cho Diễn Châu 61 công trình, dự án. Nhìn chung, các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng cơ bản phát huy tốt tác dụng theo mục tiêu đầu tư, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên đại bàn huyện. Tuy nhiên, tình trạng nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản đang còn khá lớn. Hiện tại trên địa bàn huyện có 117 công trình chưa bố trí đủ vốn (kể cả các công trình sử dụng vốn ngân sách và các nguồn vốn khác). 

Lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu báo cáo kết quả đầu tư trên địa bàn

Riêng 3 năm gần đây có 2 dự án: đường giao thông nối từ ga đường sắt Diễn Châu đến khu du lịch biển Diễn Thành và dự án cầu Diễn Kim chưa được bố trí vốn. Tình trạng bố trí vốn cho các công trình, dự án chủ yếu mới quan tâm đến giá trị xây lắp nên khi triển khai dự án gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Do thi công tiến độ chậm cho nên có một số công trình phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, lãng phí nguồn ngân sách, gây khó khăn cho địa phương. Trên cơ sở thực tiễn đặt ra, huyện cũng đã kiến nghị với HĐND tỉnh cần có giải pháp phân bổ đủ nguồn vốn cho các công trình trọng điểm, dở dang; phân công, phân cấp công tác nghiệm thu chất lượng công trình cho cấp huyện đối với các công trình do cấp xã làm chủ đầu tư; điều chỉnh lại về phí thẩm định về các loại thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế cơ sở.... 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn kết luận tại cuộc làm việc

Sau khi nghe các thành viên đoàn giám sát tham gia ý kiến, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn kết luận đánh giá cao sự cố gắng của huyện trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời lưu ý huyện cần tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án, hạn chế việc điều chỉnh tổng mức đầu tư từ các dự án. Quan tâm rà soát các công trình, dự án để đề xuất phương án giãn, dừng các công trình, dự án đầu tư nhằm tập trung, ưu tiên nguồn vốn cho các công trình trọng điểm, cấp bách. Chú trọng đến công tác chuẩn bị đầu tư tốt hơn để chủ động hơn trong công tác đầu tư, nhất là về nguồn vốn. Tiếp tục quan tâm thanh tra, giám sát an toàn lao động, bảo vệ môi trường và chất lượng công trình. Đồng chí cũng đã ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của huyện để tiếp tục báo cáo với các cơ quan chức năng nghiên cứu tháo gỡ.

MINH CHI