Học bố

(Baonghean) - Trong phòng thi vấn đáp, cô giáo hỏi một thí sinh: 
- Em hãy đọc những câu ca dao, tục ngữ về nghệ thuật ẩm thực của cha ông ta?
- Thưa cô, đó là: "Nam vô tửu như kỳ vô phong", "Tứ trà, tam tửu", "Tửu lạc vong bần", "Nam thực như hổ, nữ thực như miêu"...
- Thôi, thôi... Em dừng lại. Em học chúng từ đâu?
- Dạ, thưa cô, em học từ bàn nhậu của bố em ạ!
Tranh minh họa
C.T (sưu tầm và kể)