Hơn 100 doanh nghiệp mang hóa đơn bỏ trốn

(Baonghean) - Tin từ Chi cục Thuế TP. Vinh cho biết: Hiện có 101 doanh nghiệp vừa nợ thuế, vừa bỏ trốn và mang theo hàng ngàn hóa đơn. Nhiều đơn vị trong số này hiện nay không tìm thấy địa chỉ và không liên lạc được. Tổng số hóa đơn các doanh nghiệp này mang theo tính đến tháng 8/2013 là 2.055 hóa đơn.


Châu Lan