Khải giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

(Baonghean.vn) - Sáng 19/8, BTV Đảng ủy khối CCQ tỉnh mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 75 đảng viên mới đến từ 36 TCCS Đảng trong Đảng bộ khối. Đồng chí Nguyễn Trọng Chân – Phó Bí thư Đảng ủy khối đến dự khai giảng.Toàn cảnh lớp học

Từ ngày 19 – 28/8, các học viên sẽ được bồi dưỡng nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, về vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên trong quá trình phấn đấu, theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nắm vững những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên.


Tùng Lâm