Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức khóa 2015 – 2017

(Baonghean.vn) - Sáng 29/6, tại Thành phố Vinh, Học viện Chính trị khu vực I, thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Nghệ An, khóa 2015 – 2017.

Tham dự lễ khai giảng có PGS, TS Hoàng Văn Hoan – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Hữu Lậm – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo lớp học; Lê Bá Hùng – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo trường Chính trị tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Hồ Cảnh - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham gia lễ khai giảng
Các đại biểu tham dự lễ khai giảng
Lãnh đạo và giảng viên Học viện Chính trị Khu vực I tham dự lễ khai giảng

Tham gia lớp học có 90 học viên là cán bộ nguồn và đương chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Lớp học trong thời gian 2 năm (2015 – 2017), trên cơ sở các bài giảng do các giảng viên Học viện Chính trị khu vực I truyền đạt về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam; gắn việc học tập trên lớp với việc tranh luận, thảo luận các vấn đề mới, vấn đề khó, nghiên cứu tài liệu tham khảo, các chuyến đi thực tế, các học viên sẽ củng cố, nâng cao kiến thức các mặt, nắm vững nguyên lý và phương pháp khoa học nhằm vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, đồng thời rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách công tác, trở thành cán bộ ưu tú về trí tuệ và đạo đức, có sức lan tỏa trong thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chung của toàn Đảng.  

PGS, TS Hoàng Văn Hoan khẳng định đội ngũ giảng viên của Học viện sẽ tận tụy để học viên hoàn thành chương trình khóa học
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh một số yêu cầu đối với học viên
Các học viên tham gia lớp học

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS, TS Hoàng Văn Hoan và đồng chí Nguyễn Hữu Lậm khẳng định vai trò của  cán bộ rất quan trọng, cán bộ được coi là “gốc” của mọi công việc. Vì thế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói chung và trình độ lý luận chính trị nói riêng có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, trong thời gian học tập, các học viên cần chấp hành nghiêm quy chế lớp học, đảm bảo học tập tốt, nâng cao trình độ lý luận chính trị và vận dụng một cách sáng tạo trong quá trình công tác của mình.

Minh Chi