Khởi sắc bản người Mông ở Lưu Thông, Lưu Kiền (Tương Dương)

(Baonghean.vn) - Nằm chênh vênh trên đỉnh núi cao, bản Lưu Thông, Lưu Kiền-Tương Dương có 59 hộ, 315 nhân khẩu với 100% đồng bào người Mông sinh sống. Những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đầu tư của các chương trình, dự án bàn Lưu Thông đang từng ngày “thay da đổi thịt”.

Bà con người Mông ở Lưu Kiền đã biết phát triển mô hình chăn nuôi lợn bản, nuôi gà, trâu bò để cải thiện cuộc sống.
Đường vào bản đã được bê tông hóa theo chương trình NTM.
Các em người Mông đều được đến trường

Quỳnh Như-Đài PTTH Tương Dương.