Kiểm tra hoạt động của tổ chức Đảng ở nước ngoài thuộc Quân khu 4

(Baonghean.vn) - Ngày 9/6, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 để khảo sát, nắm tình hình về thực trạng và hoạt động của các tổ chức Đảng, chi bộ của các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Quân khu đang hoạt động ở nước ngoài.
 
Thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Chính ủy Quân khu tiếp, làm việc với đoàn công tác.
 
Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 báo cáo với Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương.
 
Hiện nay, Đảng bộ Quân khu 4 có 19 chi bộ của các Đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Hợp tác - Kinh tế hoạt động ở nước ngoài. Trong đó, có 16 chi bộ hoạt động tại Lào và 3 chi bộ và hoạt động ở Lào và Việt Nam, với tổng số 180 đảng viên.
 
Quá trình hoạt động ở nước ngoài, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Tổng Công ty Hợp tác - Kinh tế đã chỉ đạo các tổ chức Đảng, chi bộ doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các chế độ, nền nếp xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy, chấp hành nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng. Các đảng viên luôn chấp hành nghiêm quy định giao tiếp với người nước ngoài trong giữ bí mật, phát ngôn hoặc làm những việc phương hại đến lợi ích đất nước, an ninh quốc gia. Thực hiện tốt mối quan hệ của tổ chức Đảng với Đảng ủy cơ sở ở nước sở tại (Đại sứ quán) để phối hợp, trao đổi thông tin, tình hình đảng viên…v.v.
 
Kết quả trên đã góp phần giúp các doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt đời sống người lao động; hoàn thành tốt nhiệm vụ QP-AN trên đất bạn Lào, xây dựng các công ty luôn đạt vững mạnh toàn diện, các tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh.
 
Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
 
Trên cơ sở khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Lào và trực tiếp làm việc, nắm tình hình, tiếp thu những kiến nghị đề xuất của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổng hợp kết quả để đề xuất với Ban Bí thư hoàn chỉnh, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ doanh nghiệp đang hoạt động ở nước ngoài của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới. 
 
Trần Dũng
 THQK4