Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh đối ngoại

(Baonghean.vn) - Sáng 26 tháng 2 năm 2014, tại Sở Ngoại vụ Nghệ An diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh đối ngoại giữa Sở Ngoại vụ, Công an, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Cục Hải quan tỉnh Nghệ An. Dự và chứng kiến lễ ký kết có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh đối ngoại giữa các cơ quan đơn vị liên quan vừa được ký kết là những quy định về nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp hoạt động trong công tác quản lý và đảm bảo an ninh cho các hoạt động đối ngoại, xuất nhập cảnh, xuất - nhập hàng hóa, phương tiện qua cửa khẩu và công tác quản lý biên giới trên địa bàn Nghệ An. Trên nguyên tắc của quy chế là tập trung, thống nhất về sự lãnh đạo điều hành và phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi thành viên tham gia để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh đối ngoại và các vấn đề liên quan đến hoạt động qua biên giới.
 
Quy chế phối hợp gồm 3 Chương 18 Điều, trong đó có những nội dung quy định về sự phối hợp đón các đoàn khách cấp cao nước ngoài, khách quốc tế thăm làm việc với các cơ quan lãnh đạo tỉnh cũng như các Sở, Ban, ngành, địa phương. Bên cạnh đó Quy chế cũng quy định thẩm quyền, chức năng của mối thành viên trong việc hỗ trợ các đoàn khách nước ngoài vào Nghệ An để tổ chức hoạt động Hội nghị, Hội thảo, nghiên cứu khoa học; Phối hợp hỗ trợ, quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến con người, tài sản, đi lại, làm ăn sinh sống, kinh doanh, đầu tư...trên địa bàn tỉnh.
 
Toàn cảnh Lễ ký kết Quy chế hối hợp đảm bảo an ninh đối ngoại
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết.
Các thành viên tham gia Lễ ký kết.
Sự thống nhất của các thành viên sẽ tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đảm bảo an ninh trong công tác đối ngoại
 
Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định rằng, trong bối cảnh hiện nay, xu hướng mở rộng hợp tác đầu tư giữa tỉnh ta và các nước trong khu vực cũng như trên thế thế giới đang có những chuyển biến tích cực, Nghệ An có thêm nhiều cơ hội để xúc tiến và thu hút đầu tư quốc tế. Chính vì vậy việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị hoạt động có tính chất đối ngoại là rất cần thiết. Bên cạnh đó trên tinh thần của Quy chế, các thành viên sẽ chủ động trong công tác giám sát, nắm bắt tình hình và quản lý có hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh đối với hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn Nghệ An
 
Quy chế phối hợp chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2014.
 
Đào Tuấn