Nghệ An: Hơn 900 điểm ô nhiễm hóa chất BVTV

(Baonghean.vn) - Theo thống kê, Việt Nam có hơn 1.500 điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) tồn lưu, trong đó, tỉnh Nghệ An có 913 điểm và là địa phương có nhiều điểm ô nhiễm hóa chất BVTV tồn lưu nhất trên cả nước.

Đó là thông tin được nêu trong Hội thảo “Xây dựng  kế hoạch quản lý môi trường bền vững các khu vực ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu trên địa bàn tỉnh Nghệ An” do UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục Môi trường, Bộ Tài Nguyên Môi trưởng tổ chức.

Các đồng chí: Mai Thanh Dung - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có chuyên gia quốc tế của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), các chuyên gia trong nước ở lĩnh vực liên quan và đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh buổi hội thảo.

Trong 5 năm qua, với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Dự án “Xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hóa chất BVTV tồn lưu khó phân hủy tại Việt Nam” đã triển khai nhiều hoạt động xử lý và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Gần 500 tấn đất ô nhiễm nặng thuốc BVTV tồn lưu khó phân hủy tại 3 điểm Vực Rồng, Hòn Trơ và Tân Phú của tỉnh Nghệ An đã được bốc xúc và đem đi tiêu hủy; đồng thời, các biện pháp cô lập, hạn chế lan tỏa ô nhiễm cũng đã được áp dụng cho gần 3.000 m2 tại hai điểm Hòn Trơ và Mậu 2.

Đại diện Cục Quản lý chất thải và cải thiện môi trường giới thiệu tổng quan về bối cảnh và hoạt động hỗ trợ xây dựng kế hoạch.

Tại hội thảo, Cục Quản lý chất thải và cải thiện môi trường đã giới thiệu tổng quan về bối cảnh và hoạt động hỗ trợ xây dựng kế hoạch. Đồng thời, chuyên gia dự án POP - Pesticides giới thiệu kinh nghiệm và chính sách bảo vệ môi trường cấp tỉnh và cấp quốc gia của Hà Lan và một số khuyến nghị xây dựng kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Võ - Phó Giám đốc Sở TNMT trình bày về những khó khăn trong xử lý ô nhiễm hóa chất BVTV tại Nghệ An.

Đại biểu tham dự hội nghị cũng đã thảo luận một số ý kiến nhằm xây dựng kế hoạch quản lý bền vững cho các khu vực ô nhiễm hóa chất BTVT tồn lưu khó phân hủy, nhằm áp dụng một chiến lược quản lý và xử lý các điểm ô nhiễm tồn lưu khó phân hủy trong mối liên hệ chặt chẽ và gắn kết với các kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với lộ trình thực hiện và khung thời gian cụ thể. Đây cũng là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hóa chất BVTV tồn lưu khó phân hủy tại Việt Nam”.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn để xây dựng kế hoạch.

Kết luận hội thảo, đồng chí Đinh Viết Hồng khẳng định, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn thống kê các số liệu về tồn dư thuốc BVTV, cam kết bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí kinh phí xử lý phù hợp điều kiện; đề nghị Tổng cục môi trường và Ban điều hành dự án giúp điều tra bổ sung, hỗ trợ thêm. UBND tỉnh cam kết chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt các kế hoạch đã được thẩm định, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân về những vấn đề xung quanh việc ô nhiễm thuốc BVTV.

Đồng chí Mai Thanh Dung - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục môi trường đề nghị dự án phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An để xây dựng kế hoạch.

Đồng chí Mai Thanh Dung - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục môi trường phát biểu trong thời gian tới đề nghị, trên cơ sở thông tin của các sở, ban, ngành cung cấp, dự án cần nghiên cứu kỹ hơn, xem xét bố trí thêm kinh phí để rà soát, xây dựng kế hoạch. Cùng với đó, tỉnh Nghệ An cần thực hiện tốt tốt công tác tuyên truyền để quá trình giải phóng mặt bằng được thuận lợi, lồng ghép vào quy hoạch sử dụng đất để nâng cao hiệu quả thực hiện. 

Thành Duy