Sư đoàn 324 nâng cao nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú

(Baonghean.vn) - Từ ngày 19- 23/8, Đảng uỷ Sư đoàn 324 tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2013 cho 87 quần chúng ưu tú được lựa chọn từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ phòng Tham mưu, phòng Chính trị, phòng Hậu cần, phòng Kỹ thuật và các Đảng bộ bộ phận các Tiểu đoàn trực thuộc.
 
Qua thời gian 5 ngày các học viên nghiên cứu, quán triệt, bồi dưỡng 5 chuyên đề cơ bản: Khái quát lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Thông qua lớp bồi dưỡng đối tượng đảng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho quần chúng ưu tú, giúp học viên không ngừng nâng cao nhận thức chính trị về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng các cấp uỷ, tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 
Kết thúc lớp học ,100% học viên đạt khá,  giỏi.


Hà Hữu Tân