Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ hè thu mùa năm 2015

(Baonghean.vn) -Ngày 23/6, Sở NN&PTNT tỉnh có công văn số 1429/SNN-TT về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ hè thu mùa năm 2015. Nội dung như sau:

Những ngày qua trên địa bàn tỉnh đã có mưa nhiều nơi, lượng mưa không lớn nhưng thời tiết đã dịu dần, có điều kiện gieo trồng và chăm sóc cây trồng. Để vụ Hè thu- Mùa 2015 đạt kết quả cao về diện tích, năng suất và sản lượng, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành thị tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cùng lãnh đạo các xã tổ chức rà soát toàn bộ diện tích cây trồng bị thiệt hại do nắng hạn thời gian qua, phân rõ mức thiệt hại của từng loại cây trồng để làm cơ sở cho việc đề ra biện pháp khôi phục và thực hiện chính sách hỗ trợ cho nông dân.

2. Đối với cây lúa: + Rà soát lại toàn bộ diện tích lúa Hè thu của địa phương, những diện tích chưa gieo cấy được phân rõ diện tích nào cần chuyển sang cây trồng khác, diện tích nào chuyển sang lúa mùa để có phương án đảm bảo giống cho nông dân gieo trồng hết diện tích.

+ Đối với diện tích lúa hè thu đã gieo cấy thì tổng hợp, phân trà theo tiến độ gieo cấy 05 ngày một lần để có cơ sở chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, những diện tích có điều kiện thâm canh tập trung chăm sóc để có năng suất cao.

+ Đối với diện tích lúa Hè thu chạy lụt (vùng thấp trũng) trước ngày 25/6 nếu có nước thì vẫn tổ chức dùng giống P6 đột biến để gieo xạ lúa khép kín diện tích.

+ Tập trung giống, vật tư phân bón, chỉ đạo sản xuất lúa mùa theo đúng lịch thời vụ quy định.

3. Đối với cây màu (ngô, lạc, vừng, đậu các loại...): căn cứ vào tình hình cụ thể khi đảm bảo độ ẩm đất thì triển khai gieo trồng đảm bảo kế hoạch diện tích cao nhất trong điều kiện cho phép.

Trên đây là một số nội dung cần tập trung chỉ đạo trong giai đoạn hiện nay, đề nghị UBND các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện nghiêm túc.