Thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc

(Baonghean.vn) - Ngày 16/8, tại TP Vinh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tôn giáo cho các đại biểu cốt cán trong đồng bào công giáo toàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Thái Văn Hằng-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; linh mục Nguyễn Đăng Điền-Chủ tịch Ủy ban đoàn kết tôn giáo tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.Đồng chí Thái Văn Hằng phát biểu tại hội nghị.Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Thái Văn Hằng giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh ta thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh vai trò, những đóng góp của đội ngũ cốt cán trong đồng bào công giáo đã góp phần xây dựng quê hương đất nước, xây dựng khối đoàn kết lương-giáo. Đồng chí cũng chỉ rõ, các nghị quyết của Đảng về công tác tôn giáo đều nhìn nhận: tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng, nhà nước thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết dân tộc…
 
Trong hai ngày 16 và 17/8, các đại biểu dự hội nghị sẽ được giới thiệu thêm về các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo; Tôn giáo và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta hiện nay; công tác vận động quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo…


Đức Dũng