Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình một cửa, một cửa liên thông

(Baonghean.vn) - Sáng 15/7, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Xuân Đại nhấn mạnh: Cải cách hành chính là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy sự ra đời của Quyết định 09/2015/QĐ-TTg  có ý nghĩa hết sức quan trọng trong cải cách hành chính. Hiện nay đã có rất nhiều mô hình cải cách hành chính. Và thực tiễn đã chứng minh cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã có những kết quả quan trọng, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao vai trò giám sát của doanh nghiệp, người dân đối với bộ máy chính quyền. Đồng chí Lê Xuân Đại yêu cầu các thành viên tham dự hội nghị tiếp thu đầy đủ các nội dung của quyết định để triển khai có hiệu quả tại địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa của việc ra đời Quyết định số 09/2015/QĐ-Ttg ngày 23/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 09/2015/QĐ-Ttg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương được ban hành thay thế cho Quyết định số 93/2007 QĐ -TTg về thực hiện một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương .

Đồng chí Đỗ Quý Tiến - Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ trình bày những điểm mới trong Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Quý Tiến - Phó Vụ trưởng vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đã trình bày những điểm mới trong Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg so với Quyết định số 93/2007 QĐ-TTg. Quyết định số 09/2015/QĐ -TTg gồm 6 chương, 17 điều. Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg quy định việc bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá 1 lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại cơ quan chuyên môn; việc thu phí, lệ phí được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Quy định cơ chế một cửa liên thông được thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc 5 lĩnh vực: Đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, tư pháp và các lĩnh vực khác thuộc điều kiện từng địa phương. Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg quy định trách nhiệm cụ thể của lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong quy trình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Lê Thanh