Triển lãm ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Thành ủy - HĐND - UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề: “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo” nhân 100 năm ngày sinh của ông.
 
Cắt băng khai mạc triển lãm.
 
Triển lãm diễn ra từ 27/6 đến 5/7/2015 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên và đường Nguyễn Huệ (quận 1). Trưng bày 78 bức ảnh và một bản trích về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Bản trích đã khái quát những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với cách mạng miền Nam trên cương vị Bí thư Đặc Khu ủy, Bí thư Khu ủy, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và những cống hiến của ông cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Đảng và dân tộc Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
 
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh xem triển lãm.
 
Triển lãm là dịp để công chúng hiểu rõ hơn về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm gương cộng sản mẫu mực, suốt đời tận tụy, tâm huyết với công cuộc đổi mới đất nước nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng.
Đông đảo người dân TP. Hồ Chí Minh đến xem triển lãm.

Theo Kinhtenongthon