UBND huyện Đô Lương kiểm tra, xử lý vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An số 9374 ra ngày 4/4/2013 có bài "Sớm xử lý ô nhiễm môi trường do khai thác đá". Bài báo phản ánh tình trạng khai thác đá tại địa bàn xã Trù Sơn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Thực hiện Công văn số 798/STNMT-BVMT ngày 8/4/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra, xử lý nội dung báo nêu, ngày 4/5/2013, UBND huyện Đô Lương có Công văn số 476/UBND-VP trả lời Báo Nghệ  An nội dung như sau:

Trên địa bàn xã Trù Sơn hiện có 3 doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản, gồm: Công ty TNHH Thanh Đô (Quyết định số: 2945/QĐ-UBND ngày 14/7/2008, thời hạn cấp phép 5 năm); Công ty TNHH một thành viên B&T (Quyết định số: 68/QĐ-UBND ngày 08/01/2009 thời hạn cấp phép 5 năm) và Công ty CPXL và SXVL xây dựng 99 (Quyết định số: 810/QĐ-UBND ngày 18/3/2008, thời hạn cấp phép 5 năm).

Trong những năm qua mới chỉ có Công ty CPXL và SXVL xây dựng 99 tiến hành hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản tại mỏ đá lèn Ba Thung, xã Trù Sơn. Ngày 12/3/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 515/STNMT.KS về việc thông báo hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản gửi Công ty CPXL và SXVL xây dựng 99 yêu cầu công ty phải dừng hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá lèn Ba Thung, xã Trù Sơn kể từ ngày 18/3/2013 do hết hiệu lực giấy phép khai thác. Hiện tại công ty đang hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để cấp phép dài hạn theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động khai thác và buôn bán vật liệu xây dựng của Công ty CPXL và SXVLXD 99, các phương tiện vào mua đá tại mỏ phải đi qua 2/3 tuyến đường qua khu dân cư Đoạn 1, từ khu vực mỏ đá đến dốc cua nghĩa trang xóm 3; Đoạn 2, từ cổng UBND xã Trù Sơn đến cổng nhà anh Biếu Trần xóm 4; Đoạn 3, từ giáp Quốc lộ 15A đến đập Khe Khế. Để đảm bảo môi trường trong quá trình hoạt động, đặc biệt là do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu ra vào mỏ, Công ty CPXL và SXVLXD 99 đã hợp đồng với các tổ chức, cá nhân để tưới nước tại 3 tuyến đường nêu trên.

Cụ thể: Đoạn 1, hợp đồng với ông Nguyễn Cảnh Binh, công dân xóm 16 xã Trù Sơn, giá trị hợp đồng 40 triệu đồng/năm; Đoạn 2, hợp đồng với UBND xã Trù Sơn, giá trị hợp đồng là 70 triệu đồng/năm; Đoạn 3 , hợp đồng với DNTN Thùy Linh do ông Hoàng Văn An, công dân xóm 9, xã Mỹ Sơn làm đại diện, giá trị hợp đồng 60 triệu đồng/năm. Trong những năm qua, các tổ chức cá nhân nhận hợp đồng tưới nước trên 3 tuyến đường nêu trên đã thực hiện tốt việc tưới nước để hạn chế bụi. Tuy nhiên, vào những ngày nắng nóng, hanh khô, vẫn có những thời điểm việc tưới nước vẫn chưa đáp ứng được, còn để bụi phát sinh. UBND huyện Đô Lương đã chỉ đạo Công ty CPXL và SXVL xây dựng 99 đôn đốc các tổ chức, cá nhân nhận hợp đồng tưới nước trên các tuyến đường tăng cường việc tưới nước, đặc biệt là vào tiết trời mùa hè khô nóng.

Thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010, ngày 17/01/2013 UBND huyện đã có Chỉ thị số 04/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Đô Lương gửi cho UBND các xã, thị trấn có liên quan. Ngày 06/3/2013, UBND huyện Đô Lương tiếp tục có Công văn số 235/UBND.TN về việc tăng cường xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, trong đó có xã Trù Sơn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, trong thời gian qua, UBND xã Trù Sơn đã mời các hộ sinh sống gần lèn đá ký cam kết không khai thác khoáng sản trái phép, UBND xã cũng đã thường xuyên tổ chức lực lượng truy quét để xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.


UBND huyện Đô Lương