Vùng cao ruộng khô, người khát

(Baonghean.vn)- Liên tiếp nhiều ngày qua nắng nóng như thiêu đốt xảy ra trên diện rộng, đặc biệt ở các huyện vùng cao Quỳ Châu, Quỳ Hợp nhiều bản làng bà con phải đi xuống sông, suối để  lấy nước về dùng.

Ruộng đồng nứt nẻ, ngô cháy trắng phất phơ trong gió Lào, đặc biệt riêng huyện Quỳ Hợp có khoảng trên 2.200 ha lúa không thể sản xuất được vụ hè thu, nắng nóng kéo dài đã đảo lộn cuộc sống của người dân miền núi.

PV đã ghi lại một số hình ảnh bà con các dân tộc thiểu số đang phải đối mặt với nắng hạn: 

Khe Tổng Huống xã Châu Cường-Quỳ Hợp đã cạn kiệt nước
Đập tràn Tổng Huống -Châu Quang-Quỳ Hợp đã trơ đáy từ hơn một tháng qua
Xe ô tô đang lấy nước ở xóm Minh Trường xã Minh Hợp để phục nước sinh hoạt cho toàn xã.
Bên cạnh việc thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, nhiều diện tích ngô của xã Châu Quang, Quỳ Hợp bị nắng hạn thiêu cháy.
Ruộng đồng ở Châu Quang, Quỳ Hợp đã cày đất nhưng không thể gieo cấy lúa vụ thu vì không có nước.
Bà con xã Châu Quang, Quỳ Hợp đã bắc mạ nhưng lại không có đất để gieo cấy lúa hè thu do nắng hạn hoành hành
Nước giếng ở bản Hội 1 xã Châu Hội-Quỳ Châu đều khô cạn tận đáy
Trẻ em ở bạn Hội 1 xã Châu Hội-Quỳ Châu xuống sông Hiếu xách nước về nấu ăn
Nước đầu nguồn cạn kiệt khiến công trình nước tự chảy ở bản Hủa Na xã Châu Hội-Quỳ Châu cũng bỏ hoang.
Tất cả các giếng đào ở bản Hủa Na xã Châu Hạnh-Quỳ Châu đều trong tình trạng kiệt nước

 Văn Trường