10 lễ hội tháng Giêng ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Là vùng đất cổ với bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa, mỗi dịp Xuân về, mảnh đất Nghệ An có hàng chục lễ hội trải dài từ miền xuôi lên miền ngược. Đây là dịp để người dân gửi gắm ước nguyện tâm linh và vui chơi giải trí, cũng là dịp du khách gần xa đến đây khám phá những nét đẹp văn hóa mang tính bản sắc.

Sau đây là một số lễ hội tiêu biểu trong dịp đầu Xuân năm 2017:

1. Lễ hội Pẩn pang - Nang ny

- Địa điểm: Sân trước Hang Pẩn Pang - Nang Ny, bản Mường Ham, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp.

- Thời gian: Ngày 01- 03 tháng 02 năm 2017 (tức ngày 5-7 tháng Giêng Âm lịch).

Hội thi viết chữ Thái tại Lễ hội Pẩn Pang - Nang ny. (Ảnh: Sầm Văn Bình).

2. Lễ hội Đền Vua Mai

- Địa điểm: Khu lăng mộ Vua Mai - xã Vân Diên; đền thờ Vua Mai - thị trấn Nam Đàn; mộ mẹ Vua Mai - xã Nam Thái, huyện Nam Đàn.

- Thời gian: Ngày 9-11 tháng 02 năm 2017 (tức ngày 13-15 tháng Giêng âm lịch).

Hội thi vật tại Lễ hội Vua Mai. (Ảnh: Sỹ Minh)

3. Lễ hội Đền Vạn Lộc (3 năm tổ chức lớn 1 lần, vào năm 2017)

- Địa điểm: Đền Vạn Lộc, phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò.

- Thời gian:  Ngày 10-12 tháng 2 năm 2017 (tức ngày 14-16 tháng Giêng âm lịch).

Lễ rước tại Lễ hội Đền Vạn Lộc. (Ảnh: Hồ Mạnh Hà).

4. Lễ hội Đền Cờn

- Địa điểm: Đền Cờn, xã Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai

- Thời gian: Ngày 15 -17 tháng 02 năm 2017 (tức ngày 19-21 tháng Giêng âm lịch).

Lễ tế tại Lễ Hội đền Cờn. (Ảnh: Thành Chung).

5. Lễ hội Đền Quả Sơn

- Địa điểm: Đền Quả Sơn, xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương.

- Thời gian: Ngày 15-16 tháng 02 năm 2017 (tức ngày 19-20 tháng Giêng Âm lịch).

Hội Đua thuyền tại Lễ hội Đền Qủa Sơn. (Ảnh: Lương Mai).

6 . Lễ hội  Đền Vạn - Cửa Rào

- Địa điểm: Đền Vạn, bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương

- Thời gian: Ngày 16-18 tháng 02 năm 2017 (tức ngày  20-22 tháng Giêng Âm lịch).

Lễ rước tại Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào. (Ảnh: Công Kiên).

7. Lễ hội Hang Bua

- Địa điểm: Tại Hang Bua, bản Hồng Tiến 2, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu.

- Thời gian: Ngày 16-18 tháng 2 năm 2017 (tức ngày 20- 22 tháng Giêng âm lịch).

Hội thi nhảy sạp tại Lễ hội Hang Bua. (Ảnh: Thành Chung).

8. Lễ hội Pu Nhạ Thầu

- Địa điểm: Đền Pu Nhạ Thầu, bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn.

- Thời gian: Từ ngày 20-21 tháng 2 năm 2017 (tức ngày 24-25 tháng Giêng Âm lịch).

Không gian Hội trại của Lễ hội Đền Pu Nhạ Thầu. (Ảnh: Công Kiên).

9. Lễ hội Đền thờ Nguyễn Xí

- Địa điểm: Đền thờ Nguyễn Xí, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc.

- Thời gian: Ngày 25-26 tháng 2 năm 2017 (tức ngày 29/1- 1/2 Âm lịch).

Lễ rước tại Lễ hội Đền Nguyễn Xí. (Ảnh tư liệu Báo Nghệ An).

10. Lễ hội Đền Đức Hoàng

- Địa điểm: Đền Đức Hoàng, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành.

- Thời gian: Ngày 25-26 tháng 2 năm 2017 (tức ngày 29/1 - 1/2 Âm lịch).

Lễ rước tại Lễ hội Đền Đức Hoàng. (Ảnh: Hồ Mạnh Hà).

Công Kiên