11 chuyên ngành thạc sĩ được tuyển sinh trở lại

Bộ GD&ĐT đã nhận được công văn báo cái giải trình, bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu trong đào tạo thạc sĩ của các cơ sở đào tạo.

                                                         Ảnh MH

Sau khi xem xét và đối chiếu với quy định hiện hành, Bộ GD&ĐT quyết định cho phép tiếp tục tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 2013 đối với 11 chuyên ngành của 7 cơ sở đào tạo do đã có đủ điều kiện quy định về đội ngũ giảng viên cơ hữu.

Các chương trình thạc sỹ được tuyển sinh trở lại gồm các ngành Khoa học Máy tính, Lý luận và Phương pháp giảng dạy học bộ môn Tin học, Hệ thông Thông tin của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; ngành Hóa Hữu cơ, Lý luận và Phương pháp giảng dạy học bộ môn Hóa học của Trường ĐH Vinh; ngành Quy hoạch vùng và đô thị của Trường ĐH Kiến trúc HN; ngành Quản trị kinh doanh của Trường ĐH Hải Phòng; ngành Hồ Chí Minh học của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia TPHCM; ngành Quản lý Bệnh viện của Trường ĐH Y tế công cộng; ngành Âm nhạc học, Nghệ thuật âm nhạc của Nhạc viện TPHCM. 

Các cơ sở đào tạo tổ chức và quản lý đào tạo các chuyên ngành thạc sĩ nêu trên theo thẩm quyền và đúng các quy định tại quy chế đào tạo thạc sĩ hiện hành.


Theo (GD&TĐ)-LH