1,5 triệu quan chức Trung Quốc phải khai báo tài sản

 Những quan chức đang được xem xét cất nhắc vào vị trí mới sẽ bị loại khỏi vị trí ứng viên nếu bị phát hiện cố tình che đậy điều gì quan trọng.
 
Tổng cộng 1 triệu rưỡi quan chức tại Trung Quốc sẽ phải nộp báo cáo tài sản và các khoản đầu tư của họ trong năm 2014 lên Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC).
 

 

Quan chức Trung Quốc (ảnh: CFP)
Năm 2015, tỷ lệ kiểm tra tài sản ngẫu nhiên của các quan chức Trung Quốc sẽ tăng mức 10% so với mức 5% của năm trước. Ngoài ra, theo quy định mới của chính quyền Trung Quốc, các quan chức đang được xúc tiến bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng sẽ được kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng và sẽ bị yêu cầu làm báo cáo giải thích những thiếu sót (nếu có) trong trong quá trình công tác.
 
Nếu bị phát hiện cố tình che đậy bất cứ điều gì quan trọng họ sẽ bị loại khỏi vị trí ứng cử viên cho chức vụ mới. Bắt đầu từ năm 2010, các cán bộ cấp quận trở lên tại Trung Quốc phải có nghĩa vụ khai báo các thông tin cá nhân trong đó gồm: tài sản, thu nhập cá nhân, các khoản đầu tư, du lịch… Tuy nhiên, từ năm ngoái, Trung Quốc mới bắt đầu kiểm tra ngẫu nhiên để xác định các thông tin khai báo của các quan chức./.
Theo VOV.VN