2.381 tỷ đồng hỗ trợ bảo hiểm y tế cận nghèo

Ngày 6-8, ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, năm 2012, ngân sách Nhà nước sẽ dành khoảng 2.381 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 6 triệu người cận nghèo tham gia BHYT theo Quyết định 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quyết định này, mức hỗ trợ tối thiểu đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo sẽ được nâng từ mức 50% lên mức 70%. Đây là cơ sở để thực hiện chính sách an sinh xã hội nhằm tiến tới việc vận động người dân tham gia BHYT toàn dân trong những năm tới.

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011 đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố tại Quyết định số 375/QĐ-LĐTBXH ngày 28-3-2012 thì hiện nay cả nước có 1.530.295 hộ cận nghèo (hơn 6 triệu người) được hưởng ưu đãi BHYT.


Theo QĐND - MD