3 người không đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm

Đó là các ông: Vương Đình Huệ, Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Vạn.Ông Vương Đình Huệ

Sáng 10/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, tiêu chí đưa ra đối với người được lấy phiếu tín nhiệm là người đó phải đang giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Thời gian người được lấy phiếu tín nhiệm phải đang giữ chức vụ là 1 năm.

Theo tiêu chí trên, ông Vương Đình Huệ vừa được Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính để đảm nhiệm chức vụ khác. Như vậy, ông Vương Đình Huệ có đủ thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhưng không còn giữ chức danh trên nên không đủ điều kiện để được lấy phiếu tín nhiệm. Ông Vương Đình Huệ sẽ được lấy phiếu bầu ở tổ chức mới là tổ chức của Đảng.

Ông Đinh Tiến Dũng vừa được Quốc hội bầu là Bộ trưởng Bộ Tài chính với thời gian quá ngắn nên chưa đủ điều kiện đánh giá chức danh mới. Vì vậy, ông Đinh Tiến Dũng không được lấy phiếu tín nhiệm.

Ông Nguyễn Hữu Vạn cũng vừa được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII nên không đủ thời gian giữ chức danh để được lấy phiếu tín nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Quốc hội không đưa 3 ông: Vương Đình Huệ, Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Vạn vào danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Trong sáng nay, Quốc hội đã biểu biểu quyết danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Theo đó, có 47 đang giữ chức danh được lấy phiếu tín nhiệm./.


Theo (vov.vn) - L.T