4 chỉ tiêu kinh tế khó đạt kế hoạch đề ra

(Baonghean.vn) - 4 chỉ tiêu kinh tế khó đạt kế hoạch đề ra - đó là khẳng định của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong buổi làm việc sáng 5/6 với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhằm soát xét lại việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế, thu - chi ngân sách, giai đoạn 2011 - 2015.

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Là cơ quan tham mưu trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, bao gồm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đầu tư, đăng ký kinh doanh, ban hành các cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư, kích cầu phát triển, những năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công của ngành.

Đồng chí Cao Văn Chính - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu mà HĐND giao.

Công tác xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư có nhiều kết quả nổi bật. Công tác điều hành, phân bổ vốn đầu tư XDCB hàng năm được thực hiện đúng quy trình, quy định, cơ bản giải ngân hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Sở cũng đã kịp thời tham mưu, ban hành nhiều chính sách kích cầu đầu tư và phát triển, đáp ứng thực tiễn đặt ra…. Công tác dự báo thông tin cũng như thống kê, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ được Sở thực hiện kịp thời, đáp ứng công tác điều hành, chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ông Hồ Sỹ Hòa - Trưởng phòng Tổng hợp giải trình về tốc độ tăng trưởng kinh tế của các huyện so với tốc độ tăng trưởng bình quân chung của tỉnh.

Trong 9 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết HĐND tỉnh giao, đến thời điểm này, chỉ có 1 chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu dự kiến vượt mục tiêu; còn 4 chỉ tiêu dự kiến đạt, gồm tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất dịch vụ, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Bốn chỉ tiêu khó đạt, gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng và cơ cấu kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Giang - Phòng Kinh tế đối ngoại làm rõ một số yêu cầu của đoàn công tác.
Ông Phan Văn Hoan - Trưởng phòng Nông nghiệp của Sở KH&ĐT báo cáo việc thực hiện quy hoạch phát triển cây, con và các dự án nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tại cuộc làm việc, đoàn giám sát đã nêu lên một số băn khoăn về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của các huyện đều cao hơn bình quân chung của cả tỉnh, phải chăng việc đánh giá, tính toán còn thiếu chính xác?! Đoàn cũng đề nghị Sở làm rõ nguyên nhân các chỉ tiêu khó đạt và trách nhiệm của các ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà HĐND tỉnh giao; làm rõ khó khăn trong việc phân bổ vốn đầu tư XDCB, nhất là nguồn vốn đối ứng cho các dự án; định hướng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Phó trưởng ban KT-NS Trần Quốc Chung đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chú trọng rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành để bổ sung kịp thời, đảm bảo thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn.

Đề nghị Sở rà soát lại các cơ chế, chính sách hiện hành để kịp thời bổ sung hay bãi bỏ, ban hành mới, đảm bảo đáp ứng yêu cầu khuyến khích đầu tư và phát triển. Một mặt, cần tham mưu cho UBND tỉnh để có sự kiên quyết hơn trong việc thu hồi các dự án chậm triển khai hoặc không triển khai theo luật định. Quan tâm đến công tác hậu kiểm sau cấp phép thành lập doanh nghiệp để có sự đánh giá, tổng hợp chính xác số doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh...

Minh Chi